Home About Browse Search
Svenska


Näsmark, Erik, 2023. Kvantifiering av stenmängd i massavedsleveranser. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Stora volymer massaved levereras dagligen till olika industrier i landet. Virket som levereras från skogen hanteras flertalet gånger av gripar och det finns därmed en stor risk att föroreningar som stenar kan följa med till industrierna. Om stenar följer med kan de orsaka stillestånd och haverier i renseriprocessessen där stockar rensas, barkas och sönderdelas. Denna studie haft som huvudmål att kvantifiera omfattningen av sten som följer med massavedsleveranser, ett problem som belystes i samarbete med SCA.
För att undersöka detta gjordes tre delstudier. Inledningsvis gjordes en intervjustudie med sex operatörer från SCA:s renserier för att få en bakgrund till problemet och dess omfattning. Därefter gjordes ett fältförsök med fyra maskinlag inom Östrands upptagningsområde. De lade virket i vältor med och utan underlag för att undersöka om underlag har en betydelse för stenförekomsten. Totalt användes 30 kranbilar i försöket, 15 vardera från avlägg med respektive utan underlag. Samtidigt pågick det en industriuppföljning där det gjordes veckovisa registreringar av stenmängd och mängd massaved (producerad flis).
Resultatet visade att det förekommer mycket sten kopplat till massavedsleveranser under barmarkssäsongen enligt alla delar i studien. Det följde med ungefär dubbelt så mycket sten från avlägg utan underlag (0,035 kg/m3fub) jämfört med avlägg med underlag (0,016 kg/m3fub) medan industriuppföljningen visade på ännu högre förekomst (0,075 kg/m3fub). Mest sten återfanns under barmarkssäsongen och mängden minskade med ökad snömängd. Det påvisades en statistiskt signifikant skillnad mellan barmark och snötäckt mark i kombination med användandet av underlag där det under perioden för barmark följde med mer sten än under den period det var snö. Utifrån resultaten kan man dra slutsatsen att det följer med mycket sten till industrierna samt att underlag gör skillnad och bör användas under barmarkssäsongen. Dock krävs det ytterligare studier för att utreda vad som påverkar förekomsten av sten, samt vilka ytterligare konsekvenser stenförekomsten resulterar i på industrierna.

,

Large volumes of pulpwood are delivered to Swedish mills every day. The logs are handled with grapples several times on the way to the mill. This handling increases the risk of stones and other foreign materials entering the wood handling process, which can cause stops and breakdowns. This study aimed to quantify the occurrence of stones in pulpwood deliveries, a problem that was addressed in collaboration with SCA.
Interviews were conducted with six experienced operators in the debarking and chipping process. The interviews covered the extent of the stone problem and operator experience regarding important factors and consequences for debarking and chipping. The interviews were followed by a field trial that were conducted in the wood catchment area for SCA’s Östrand pulp mill. Four logging crews were provided with instructions regarding alternative methods of timber bedding under the log piles at the landings; half of the landing volumes had bedding timber and half did not. The trials included 30 timber truckloads, out of which 15 loads were from piles with bedded timber and 15 without. There was also an industry follow-up to measure the weekly accumulated weight of stones collected from stone separators during barking and chipping in relation to the production volume of the woodchipper. The study covered both the autumn and winter season, so snow depth was a potentially important factor.
All three parts of the study indicated that the occurrence of stones in pulpwood deliveries was a problem during the snow free season. The average occurrence of stone in the industry follow-up was 0,075 kg/m3fub. In the field study there were roughly twice the number of stones originating from piles without timber bedding (0,035 kg/m3fub) than with timber bedding (0,016 kg/m3fub).
Based on the results, it was concluded that many stones end up at the industries and that the use bed timber has an important function and should be applied during the snow free season. However, further studies are needed to investigate what is affecting the occurrence of stone in pulpwood deliveries and what impact the occurrence of stone has on the industries in detail.

Main title:Kvantifiering av stenmängd i massavedsleveranser
Authors:Näsmark, Erik
Supervisor:Fjeld, Dag
Examiner:Lindroos, Ola
Series:Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
Volume/Sequential designation:2023:9
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)
Keywords:sten, massaved, underlag, snödjup, massavedsleveranser
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19479
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19479
Language:Swedish
Deposited On:14 Sep 2023 07:20
Metadata Last Modified:25 Sep 2023 14:12

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics