Home About Browse Search
Svenska


De Wall, Kristina, 2023. Boendesegregationens effekter på medborgarinflytande med avseende på lekmiljöer : jämförande analys av inkommande felanmälningar, synpunkter och frågor. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img] PDF
935kB

Abstract

Boendesegregation är ett problem som behöver belysas för att uppnå större jämlikhet i samhället. Barn i utsatta områden riskerar att få sämre förutsättningar med lägre delaktighet i samhället i stort, vilket påverkar deras vuxna liv.

Med den utgångspunkten har det här arbetet ett fokus på jämlikhet utifrån ett socioekonomiskt perspektiv. Arbetet handlar i grunden om att utröna allmänhetens förväntningar på sin närmiljö, med fokus på lekmiljöer vars primära användargrupp är barn.

Uppsala kommun förvaltar flertal lekplatser i kommunen och för att ta reda på vad medborgare tycker till om angående lekplatserna har de inkomna ärendena analyserats. Utifrån den informationen har en bild vuxit fram där det framgår att medborgarna i Uppsala har olika förväntningar på sin närmiljö beroende på var de bor. Arbetets slutsats är att människor i områden med bättre förutsättningar tenderar att höra av sig till kommunen i större utsträckning. De med sämre förutsättningar tenderar att höra av sig i mindre utsträckning.

,

Housing segregation is a problem that needs to be highlighted in order to achieve greater equality in society. Children in vulnerable areas risk having worse conditions with lower participation in society at large, which affects their adult lives.

With that starting point, this work has a focus on equality from a socio-economic perspective. The work is about finding out the public's expectations of their local environment, with a focus on play environments which primary user group is children.

Uppsala municipality manages several playgrounds in the municipality. To find out what citizens think about the playgrounds, the cases received have been analysed. Based on that information, a picture has emerged where it is clear that the citizens of Uppsala have different expectations of their local environment depending on where they live. The conclusion of this thesis is that people in areas with better conditions tend to contact the municipality to a greater extent. Those with worse socio-economic conditions tend to get in touch to a lesser extent.

Main title:Boendesegregationens effekter på medborgarinflytande med avseende på lekmiljöer
Subtitle:jämförande analys av inkommande felanmälningar, synpunkter och frågor
Authors:De Wall, Kristina
Supervisor:Robling, Anna
Examiner:Åkerblom, Petter
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY010 Landscape Engineer Programme - Uppsala 180 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:lekpark, närmiljö, kommun, medborgarinflytande, felanmälan, segregation, socioekonomi
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500555
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500555
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:17 Apr 2023 08:33
Metadata Last Modified:18 Apr 2023 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics