Home About Browse Search
Svenska


Hall Hansson, Tilde, 2023. Hur mitokondriens funktion påverkar åldrande. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

[img]
Preview
PDF
830kB

Abstract

Åldrande är en oundviklig företeelse i livet som karaktäriseras av progressiv förlust av fysiologisk integritet. Åldrande påverkas av både yttre och inre faktorer och leder till nedsatt funktion och ökad risk för sjukdom och dödlighet. Mitokondriens funktion spelar en viktig roll i flera fysiologiska processer såsom produktion av ATP genom oxidativ fosforylering, upprätthållande av homeostas och produktion och konsumtion av fria syreradikaler, vilka alla är viktiga för åldrandet.
Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka hur mitokondriens funktion påverkar åldrandet genom att belysa reaktiva syreradikalers påverkan, mitokondriella DNA mutationer, stamcellsfunktion, cellåldrande, mitokondriens oveckade proteinrespons, mitofagi och inflammation.
Slutsatsen är att mitokondriens funktion har en nära koppling till ett flertal olika faktorer vilka påverkar åldrandet inklusive cellåldrande, inflammation och generell nedgång av vävnads- och organfunktion. Det behövs dock fortsatta studier för att klarlägga vilka av dessa mekanismer som påverkar åldrandet mest.

,

Aging is an inevitable phenomenon in life characterized by progressive loss of physiological integrity. Aging is affected by extrinsic and intrinsic factors and lead to impaired function and increased risk for morbidity and mortality. The mitochondria’s function plays a key role in several physiological processes including ATP production through oxidative phosphorylation, maintenance of homeostasis and production and consumption of free radicals, which is significant for aging.
The aim with this literature study is to examine how the mitochondrial function affects aging by illuminating the effects of free radicals, mitochondrial DNA mutations, stem cell’s function, cellular senescence, the mitochondria’s unfolded protein response, mitophagy and inflammation.
The conclusion is that the mitochondria´s function has a close connection to several factors affecting aging, including cellular senescence, inflammation and a general impairment of tissue and organ function. Further studies are needed to clarify which mechanisms is most significant for aging.

Main title:Hur mitokondriens funktion påverkar åldrande
Authors:Hall Hansson, Tilde
Supervisor:Lindgren, Gabriella
Examiner:Andersson, Göran
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY008 Agriculture Programme - Animal Science, 300.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)
Keywords:mitokondriens funktion, mitokondriell dysfunktion, åldrande, reaktiva syreradikaler, mitokondriella DNA mutationer, cellåldrande, stamcellers funktion, mitofagi, inflammation, mitokondriens, oveckade proteinrespons
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19103
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19103
Language:Swedish
Deposited On:29 Jun 2023 10:02
Metadata Last Modified:30 Jun 2023 01:05

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics