Home About Browse Search
Svenska


van der Heijden, Jasmijn Simone, 2023. Vino vidi vici? : en fallstudie om hur svenska vingårdar påverkas på landsbygden. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
692kB

Abstract

Under de senaste tjugo åren, har antalet vingårdar i Sverige ökat i snabb takt. Bland alla vingårdar i Sverige, finns det numera cirka fyrtio kommersiella vingårdar som har startats på den svenska landsbygden. Den stigande globala medeltemperaturen, i samband med framgångsrika utvecklingar inom växtförädling, har skapat de ständigt förbättrande omständigheterna som har möjliggjort stärkandet av den svenska vinbranschen. Syftet av denna uppsats, är att identifiera på vilka sätt svenska vinodlare har blivit påverkade av positiva och negativa affärsrelaterade faktorer samt att undersöka hur även vinodlarnas bakgrund har haft inflytande på startandet av en egen vingård. Småskaliga kommersiella vingårdar blir, trots att de har nytta av stöd från varandra, kunderna och diverse föreningar, ändå konfronterade med olika svårigheter. Det svenska alkoholmonopolet hindrar vinodlarna från att sälja deras produkter direkt till kunden, vinodlingsmetoder skapar oklarheter kring tillämpligheten av internationella regler på den svenska vinodlingen, och även ansökningsprocessen till ekonomiskt stöd beskrivs vara långdragen och svår. I denna fallstudie står därför teoretiserandet av dessa för- och nackdelar i fokus, vilket görs genom Bourdieus teorier om kapital, habitus och sociala fält, Webers definition av byråkrati, samt genom olika uppfattningar av nyagrarianism som ideologi.

,

Over the past twenty years, the number of vineyards in Sweden has rapidly increased. Among all vineyards in Sweden, there are currently approximately forty commercial vineyards that have developed in the countryside. Global increase in temperature in combination with successful developments in plant breeding, have created the continuously advantaging circumstances, which have enabled the possibilities for further enhancement of the Swedish wine industry. The purpose of this paper is to identify in what manner Swedish viticulturers have been affected by positive and negative business-related factors and to what extend their background has influenced their decision to start their own vineyard. Small commercial vineyards are despite the advantages of enjoying great support from each other, their customers, and multiple associations still running into difficulties on different levels. The Swedish alcohol monopoly hinders viticulturers from selling their wine directly to customers, viticultural practices creates confusion around the applicability of international rules regarding viticulture in Sweden and finally, the process of applying for economic support is described to be lengthy and difficult. This case study has therefore had its focus on theorizing these advantages and disadvantages through Bourdieu’s theories on capital, habitus and social spheres along with Weber’s definition of bureaucracy and different interpretations of new agrarianism as an ideology.

Main title:Vino vidi vici?
Subtitle:en fallstudie om hur svenska vingårdar påverkas på landsbygden
Authors:van der Heijden, Jasmijn Simone
Supervisor:Bartholdson, Örjan
Examiner:Gunnarsdotter, Yvonne and Beckman, Malin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY009 Agriculture Programme - Rural Development 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:vinodling, socialt kapital, myndighet, alkoholmonopol, byråkrati, habitus, kulturellt kapital, nyagrarianism
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500635
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500635
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Rural sociology and social security
Language:Swedish
Deposited On:07 Aug 2023 10:35
Metadata Last Modified:07 Aug 2023 10:35

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics