Home About Browse Search
Svenska


Engström, Oskar, 2023. Ekonomisk betydelse av biometrias kvalitetssäkring för skogsmaskinlag. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

[img]
Preview
PDF
930kB

Abstract

Virkesvärdet påverkas till stor del av skogsmaskinlagens förmåga att aptera och sortera virke enligt apteringsinstruktioner. Syftet med studien var att kvantifiera skillnader i virkesvärde mellan skogsmaskinlag som hade kvalitetssäkring från Biometria (A) och maskinlag utan deras kvalitetssäkring (B). Materialet bestod av data från tre stockmätningsstationer i norra, mellan och södra Sverige. Metoden bestod av flera analyser med fokus på kvalitet och noggrannhet hos maskinlag: andel vrakade stockar; andel volym av timmer, massaved och bränsleved; samt virkesvärde. Det analyserades även hur väl maskinlagen producerade stockar enligt sågverkets beställda längder och om övermål förekom (aptering något längre än beställning). För nord kunde inga slutsatser dras gällande övermålet då det framkom att ett okänt antal skördare gick under ett annat råvaruavtal som tolererade 4 cm kortare stockar. Resultatet visade att maskinlag som producerar större andel timmer också hade en större andel vrak som bedömts vara rimlig vraknivå (1–3 %). För nord producerade B mer timmer och hade störst andel skördare inom den rimliga vraklassen. I mellan och syd producerade A mer timmer samt hade större andel skördare med rimlig vraknivå. Resultatet för nord var att B genererade ett 0,9 % högre virkesvärde än A. För mellan och syd kunde ett 2,5 % högre virkesvärde påvisas för A, vilket uppskattningsvis innebär ca 650 000 kr per år och skördare. Biometrias kvalitetssäkring har tillämpats under kortare tid i nord vilket eventuellt kan förklara skillnaden till mellan och syd. Övermålsanalysen har påvisat skillnader för längder, men inte kvantifierat det ekonomiska värdet.

,

Timber value is at a high degree effected by the actions of forest machine operators, their ability to buck and sort trees from given instructions. The purpose with this study was to quantify differences in timber value between forest machine operators quality controlled by Biometria (A) and forest machine operators without their quality control (B). The material contained data from tree sawmills in north, middle and south of Sweden. The method consisted of a variety of analyses with focus on quality and accuracy for machine operators: proportion of rejected logs; proportion of timber, pulpwood, and fuel wood; and timber value. There was also an analysis about how well the forest machines could produce timber logs according to the sawmills requested lengths and if they hit an over target goal (bucking longer than ordered). For north no conclusions could be drawn regarding the lengths because the sawmill had a special agreement that some suppliers were allowed to have logs four cm shorter than ordered. The results show that forest machines that produced more timber also had a larger amount rejected logs that was considered an accepted proportion (1-3 %). For north B produced more timber and had a greater amount of forest machines in the accepted proportion class of rejected logs. For mid and south A produced more timber and had a larger number of machines in the reasonable class of rejected logs. The result show that for north B had a 0.9 % higher timber value than A. For middle and south A had a 2.5 % higher timber value than B, which is about 650 000 SEK per year and machine. Biometrias quality control has not been used as long in the north as in the mid and south of Sweden, which could be an explanation to the differences between north and south. Analyzing the lengths has shown that there are differences but the economic value of it could not be quantified in this study.

Main title:Ekonomisk betydelse av biometrias kvalitetssäkring för skogsmaskinlag
Authors:Engström, Oskar
Supervisor:Nordfjell, Tomas
Examiner:Bergström, Dan
Series:Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
Volume/Sequential designation:2023:7
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)
Keywords:Kvalitetssäkrade skördare, vrak,, timmerandel,, virkesvärde,, övermål,, tillredning,, ekonomi
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18999
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18999
Language:Swedish
Deposited On:21 Jun 2023 08:04
Metadata Last Modified:22 Jun 2023 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics