Home About Browse Search
Svenska


Törnqvist, Andrea, 2023. Trädbeståndets utveckling i en naturskog efter storm och barkborreangrepp : blir granskogen en bokskog efter storm- och barkborreskador?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Den pågående klimatförändringen förväntas leda till att frekvensen och intensiteten av olika störningar i naturen ökar. Eftersom skogen är en viktig resurs för oss människor är det viktigt att förstå hur den påverkas av detta för att vi ska kunna bibehålla skogens resiliens i framtiden. I detta arbete undersöktes hur stormen Gudrun (2005) och ett efterföljande kraftigt angrepp av granbarkborrar påverkat ett område med naturskog i Aneboda, beläget i södra Sverige. Hypoteserna var att det inte skulle ske en nyetablering av granar, att det skulle ske en etablering av björk samt att det skulle ske en expansion av de små bokträd som fanns i skogen redan innan störningarna.
Resultatet tyder på att det inte skett någon större etablering av gran eller björk efter störningarna, men att det skett en expansion av bok. Det var oväntat att vi inte kunde se någon markant ökning av björk eftersom björk är känd för att gynnas av de öppna ytor med blottlagd jord som uppstått efter störningarna. Det saknas dock data från de provytor med störst potential för etablering av björk, eftersom störningarna gjort dessa ytor otillgängliga. Expansionen av bok kan tyda på att ett regimskifte från grandominerad till bokdominerad skog har inletts, men det är för tidigt i processen för att avgöra detta.

Main title:Trädbeståndets utveckling i en naturskog efter storm och barkborreangrepp
Subtitle:blir granskogen en bokskog efter storm- och barkborreskador?
Authors:Törnqvist, Andrea
Supervisor:Grandin, Ulf and Kurén Weldon, James
Examiner:Futter, Martyn
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK001 Biology and Environmental Science - Bachelor's Programme, 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment
Keywords:regimskifte, resiliens, succession
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19062
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19062
Language:Swedish
Deposited On:28 Jun 2023 09:47
Metadata Last Modified:29 Jun 2023 01:05

Repository Staff Only: item control page