Home About Browse Search
Svenska


Nord, Daniel, 2023. Lungmossa – en återkommande huvudvärk för svenska plantskolor : tillgängliga och framtida kontrollmetoder i täckrotsodling. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Lungmossa (Marchantia polymorpha), även kallad ”levermossa”, är ett problematiskt ogräs i många svenska skogsplantskolor samt internationellt känt som ett besvärligt ogräs inom hortikulturell produktion. Mossan utsätter plantorna för konkurrens om näring och vatten. Den bildar även en tät matta över substratytan som orsakar avrinning och försvårar urplockning av plantor. Lungmossa sprider sig effektivt över längre distanser via sporer samt inom närområdet via vegetativa groddkorn. Det saknas i dagsläget effektiva metoder för att uppnå tillräcklig kontroll av lungmossa. Det finns metoder för att förebygga och bekämpa lungmossa i viss grad, men de kräver vidare undersökningar för att utreda deras effektivitet samt hur lämpliga och tillämpbara de är i en svensk kontext. Merparten av de förebyggande metoderna syftar till en torr substratyta, vilket kan uppnås genom sänkt luftfuktighet, ändrade bevattningsrutiner och marktäckning. Majoriteten av de bekämpande metoderna som uppvisat effekt mot lungmossa har även visats kunna skada plantorna,
något som begränsar deras användande.
Syftet med denna litteraturstudie var att ge en översikt av tillgängliga samt potentiella metoder för att bekämpa lungmossa vid svenska plantskolor utifrån tidigare försök och studier.

,

Common liverwort (Marchantia polymorpha) is a problematic weed in Swedish forest nursery production and considered a troublesome weed internationally within horticultural production. It subjects the plants to competition for nutrients and water as well as causing runoff by blocking the surface of the substrate, which also binds together plants and makes them harder to separate. Common liverwort spreads by sporulation over longer distances and within the nearby area by vegetative gemmae.
There is currently a lack of efficient methods to adequately control common liverwort. Methods exist to prevent and combat common liverwort to some degree, but they require further research to study their level of efficiency as well as how appropriate and applicable they are in a Swedish context. Most preventative measures aim at drying the substrate surface, which can be achieved by reducing humidity, changing irrigation routines, and applying groundcover. Most of the combative measures shown to be effective against common liverwort have also been shown to harm the crop, which limits their use.
The aim of this literature review was to survey available and potential methods to combat common liverwort at Swedish nurseries based on previous research and studies.

Main title:Lungmossa – en återkommande huvudvärk för svenska plantskolor
Subtitle:tillgängliga och framtida kontrollmetoder i täckrotsodling
Authors:Nord, Daniel
Supervisor:Asp, Håkan and Cronberg, Nils
Examiner:Nordmark, Lotta
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK005 Horticultural Management Programme - Gardening and Horticultural Production, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:Marchantia polymorpha, levermossa, Marchantiophyta, levermossor, bekämpning, kontroll, förebygga, plantskola, skogsplantskola, täckrotsplantor, pluggplantor
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18709
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18709
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Weeds and weed control
Language:Swedish
Deposited On:23 Mar 2023 06:24
Metadata Last Modified:24 Mar 2023 05:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics