Home About Browse Search
Svenska


Johansson, Anna, 2023. Platspyramiden : en analysmodell för platsutveckling. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
20MB

Abstract

Offentliga platser är den komponent som bär största delen av stadens värden. Många kommuner i Sverige möter utmaningar kopplade till livskvaliteten i staden, vissa på grund av en snabbt växande befolkning och andra på grund av at krympande befolkning. Att tillämpa platsutveckling kan vara ett sätt bidra till lösningen på dessa problem genom at ge mer liv åt stadens offentliga platser. Syftet med detta arbete är at bidra till ökad förståelse för relationen mellan platsers observerbara aspekter och platsutvecklingsprocesser. Detta görs genom at utveckla en analysmodell för platsutveckling som kartlägger de kvantitativa faktorer som gör en plats framgångsrik samt indikatorerna som visar at en plats är framgångsrik. Analysmodellen Platspyramiden utvecklas baserat på olika referenser inom stadsplanering, arkitektur och platsutveckling. Modellen kategoriserar variabler som kännetecknar framgångsrika platser i två grupper: framgångsfaktorer och framgångsindikatorer. Faktorerna klassificeras i två kategorier: de som avgörs i stadsbyggnadsskedet och de som är relaterade till kvalitén på stadsrummet och därmed är mer flexibla. Tre fallstudier genomförs för at illustrera hur pyramiden kan användas och för at ge exempel på olika platsutvecklingsprocesser. De platser som studeras är Nytorget, Hökarängen centrum och Brunkebergstorg i Stockholm. Studien belyser både likheter och skillnader i platsutvecklingsprocesserna och visar at en plats inte nödvändigtvis behöver ha samtliga framgångsfaktorer för at ha et rikt stadsliv. Arbetet bidrar till en bredare förståelse för platsutveckling genom at göra kopplingar mellan stadsplanering och platsutveckling.

Main title:Platspyramiden
Subtitle:en analysmodell för platsutveckling
Authors:Johansson, Anna
Supervisor:Nilsson Varhelyi, Hildegun
Examiner:Vicenzotti, Vera and Hoff, Viveka
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY009 Landscape Architecture Programme - Uppsala 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Platsutveckling, placemaking, platsanalys, Nytorget, Brunkebergstorg, Hökarängen, landskapsarkitektur, stadsbyggnad
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500602
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500602
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:27 Jun 2023 10:35
Metadata Last Modified:28 Jun 2023 01:03

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics