Home About Browse Search
Svenska


Sandmark, Anton, 2023. Vilken metod är effektivast för fångster av fyrtandad rapsvivel i kål och raps?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Ecology

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Odling av frilandsgrönsaker står inför många utmaningar. För svenska kålodlare har det på senare år uppkommit problem med skadegöraren fyrtandad rapsvivel, Ceutorhynchus pallidactylus (Marsh.) (Coleoptera: Curculionidae). Larverna av C. pallidactylus gnager gångar i huvudet och gör de otjänliga för konsumtion. Jordbruksverket övervakar skadegöraren i kål- och rapsodling och är del i arbetet inom integrerat växtskydd. Bevakningen skiljer sig åt, där gulskålar som fångstmetod används i raps och gula klisterfällor i kål. Syftet med detta arbete är att jämföra dessa olika fångstmetoder och fastställa vilken som är lämpligast som indikator på inflygning av C. pallidactylus i kålodling samt att kartlägga aktiviteten av C. pallidactylus och förknippa den till de nya skadorna som har observerats i kål. Försöket genomfördes i västra Skåne i fem raps- respektive fem kålfält med båda fälltyperna. Fångsterna avlästes en gång i veckan och avläsningen pågick mellan veckorna 14–30 i kål och mellan 15–23 i raps. De nya skadorna kunde bekräftas vara orsakade av C. pallidactylus genom insamling av larver som DNA-sekvenserades. Veckosammanställningen av fångsterna visar på att inflygningen börjar när maxtemperaturen överstiger 12 °C. Höga fångster observerades vid två olika tillfällen, en tidigare under säsongen och en något senare vilket tyder på hög aktivitet vid äggläggning samt när den nya generationens vivlar kläcks. Gällande val av fälltyp vid bevakning visar resultaten en signifikant högre fångst med gulskål än med gul klisterfälla, där gulskålen fångar två och en halv gång fler C. pallidactylus.

,

The cultivation of outdoor vegetables faces many challenges. For Swedish cabbage growers, problems have arisen recently with the pest, cabbage stem weevil, Ceutorhynchus pallidactylus (Marsh.) (Coleoptera: Curculionidae). The larvae of C. pallidactylus gnaw passages in the head, rendering them unfit for consumption. The Swedish Board of Agriculture monitors the pest in cabbage and rapeseed cultivation, which is part of the work within integrated pest management. The monitoring differs, with yellow water traps as a catching method used in rapeseed and yellow sticky traps in cabbage cultivation. The purpose of this work is to compare these different trapping methods and determine the most suitable method as an indicator of the arrival of C. pallidactylus in cabbage cultivation, as well as to map the activity of C. pallidactylus and relate it to the new crop injuries seen in cabbage. The experiment was carried out in western Scania in five rapeseed and five cabbage fields with both trap types. Trap catches were collected once a week and the reading took place between week numbers 14–30 in cabbage and 15–23 in rapeseed to map the weekly activity. The new crop injuries could be confirmed to be caused by C. pallidactylus by collecting larvae whose DNA was sequenced. The weekly compilation of the catches shows that the colonization starts when the maximum temperature exceeds 12 °C. High catches were observed on two occasions, one earlier in the season and one slightly later, indicating high activity during egg-laying and emergence of the new generation of weevils. Regarding the choice of trap type when monitoring, the results show a significantly higher catch with the yellow bowl than with the yellow sticky trap, where the yellow bowl catches two and a half times more C. pallidactylus.

Main title:Vilken metod är effektivast för fångster av fyrtandad rapsvivel i kål och raps?
Authors:Sandmark, Anton
Supervisor:Lundin, Ola
Examiner:Jonsson, Mattias
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY011 Agricutural programme - Soil/Plant, 300.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Ecology
Keywords:fyrtandad rapsvivel, Ceutorhyncus pallidactylus, raps, Brassica napus, kål, Brassica oleracea, IPM, fångstmetoder, gulskål, gul klisterfälla
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19573
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19573
Language:Swedish
Deposited On:02 Nov 2023 10:58
Metadata Last Modified:03 Nov 2023 02:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics