Home About Browse Search
Svenska


Alveblad, Christine, 2023. Probiotika till Mjölkkor. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)


Full text not available

Abstract

Probiotika är specifika levande mikroorganismer som ges i syfte att bidra till hälsofrämjande effekter för mottagaren. För idisslare kan även positiva effekter på produktionen uppnås genom ett förbättrat foderutnyttjande. Bakterierna Bacillus subtilis och Bacillus licheniformis är nära besläktade sporbildande bakterier och används idag som probiotiskt tillskott till livsmedelsproducerande djur. Syftet med det här försöket var att utvärdera om dagligt tillskott av ett probiotiskt preparat baserat på B. subtilis och B. licheniformis förbättrar foderutnyttjande och produktion hos mjölkkor efter 6 veckor. I försöket ingick 26 kor som först genomgick en för-/anpassningsperiod om tre veckor. Därefter parades kor ihop efter ras, laktationsnummer och medelavkastning under förperiodens sista 7 dygn. En ko från varje par tilldelades slumpmässigt försöksfoder eller kontrollfoder. Försöksfodret bestod av ett kraftfoder innehållandes 3g probiotika/dag (2,9 x 107 CFU/dag). Träckprover, våmvätskeprover, mjölkprover och dagliga registreringar av grovfoder- och kraftfoderkonsumtion samt mjölkavkastning samlades in. Den statistiska analysen gjordes med variansanalys (GLM i Minitab) där insamlad data under förperiodens sista vecka användes som kovariat. Inga signifikanta skillnader sågs efter 6 veckor på varken foderintag, mjölkavkastning och sammansättning eller pH i våmmen. Det var relativt små numerära skillnader i respons mellan behandlingsgrupperna. En längre försöksperiod och fler djur behövs för att upptäcka eventuella signifikanta skillnader, vilket tidigare studier visat ge effekt.

,

Probiotics are live strains of strictly selected microorganism that confer a health benefit of the host. It can also have positive effects on production and feed efficiency in ruminants. Bacillus subtilis and Bacillus licheniformis are closely related spore forming bacteria that have been tried as a probiotic additive for lactating ruminants. In this study we evaluated if a daily addition of probiotics containing B. subtilis and B.licheniformis improves feed efficiency and production in dairy cows after 6 weeks. 26 cows in the study entered a 3 weeks long preperiod. Thereafter they were paired based on breed, lactation number and the average milk yield from the last 7 days of preperiod. One cow from each pair were randomized into treatment- or control group. The treatment group were fed a concentrate containing 3g probiotics/day (2,9 x 107 CFU/dag). Samples from feces and rumen fluid were collected in the beginning and end of treatment while milk composition were collected every second week and milk yield and feed consumption were registered daily. The statistical analysis was done in MiniTab, and the average from the last week of the preperiod was used as covariance in all tests. No significantly differences were seen after 6 weeks in either feed intake, milk yield, milk composition or pH in rumen. The differences were numerically very small between the groups. A longer treatment period and more animals in treatment are needed to possibly see any differences, which other studies have proven.

Main title:Probiotika till Mjölkkor
Authors:Alveblad, Christine
Supervisor:Rustas, Bengt-Ove
Examiner:Dicksved, Johan
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)
Keywords:bacillus subtilis, bacillus licheniformis, rumen, milk production, milk composition, dairy cow, feed efficiency, spore forming bacteria
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18840
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18840
Language:Swedish
Deposited On:17 May 2023 06:52
Metadata Last Modified:22 May 2023 13:20

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics