Home About Browse Search
Svenska


Ancher, Julia, 2023. Användning av kalvningssystem i svensk dikalvsproduktion. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Department of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
815kB

Abstract

Dikons uppgift är att föda upp friska kalvar som växer och producerar bra kött. Inhysning och skötselrutiner kring kalvning är därför en central del dikalvsproduktionen för att ge kalven en bra start i livet. Syftet med detta arbete var att kartlägga och beskriva nuvarande metoder för skötselrutiner kring kalvning inom dikalvsproduktionen i Sverige samt identifiera lantbrukares önskemål för framtidens kalvningssystem. Arbetet omfattar dels en litteraturstudie, dels en enkätstudie.
Litteraturstudien behandlar olika inhysningssystem och kons naturliga beteende vid kalvning. Dikor inhyses vanligen på djupströbädd eller i liggbåssystem där kalvning kan ske i den ordinarie gruppen, i ensambox eller i gruppbox. Kons naturliga beteende vid kalvning är att söka en skyddad plats en bit ifrån flocken och hon återvänder först par dagar senare tillsammans med sin kalv. För att kunna tillgodose dikons behov är det viktigt att det finns gott om plats i det utrymme hon ska kalva. Att erbjuda någon typ av gömställe kan underlätta kalvningen då dikon har möjlighet att kalva ostört.
Enkätstudien resulterade i 107 svar och resultatet visar att den genomsnittliga besättningen består av 26–50 kor som inhyses på en djupströbädd av halm och att kalvning vanligen sker i den ordinarie gruppen. Den vanligaste rasen är Simmental. Resultat från både litteraturstudien och enkätundersökningen visar på vikten av att kalvningssystemet anpassas så att kon kan utföra naturliga beteenden. Att kalva i ett utrymme tillsammans med andra kor kräver en stor yta så att kon kan söka avskildhet från flocken. En ensambox ska placeras så den kalvande kon fortfarande ser sin flock. I framtiden önskas en egen avdelning för ko-kalvpar dit de flyttas efter kalvning.

,

The central role for a beef cow is to produce healthy calves that grows well into beef production. Housing and management around the time of calving is thus an important part of ensuring the calf a good start in life. The aim of this study was to map and describe current methods of calving management in Swedish beef cow production, as well as identify farmers’ wishes for future calving systems. This work includes a literature study and a survey study.
The literature study describes different housing systems and the cow´s natural behavior around calving. Beef cows are usually housed on deep bedding or in free stalls where calving takes place in the regular group, in an individual pen or in a group pen. The cow´s natural behavior around calving is to seek a sheltered place with some distance from the herd. She returns with her calf a couple of days later. It is thus important to provide plenty of space at the calving site and to offer some type of hide where the cow can seek isolation.
The survey study gained 107 answers and the results shows that the average herd contains 26-50 animals that are housed on a deep litter bedding of straw. Calving usually takes place in the regular group and the most common breed is Simmental. Results from the literature study as well as the survey shows the importance of a calving system that allows cows to perform natural behaviors. Calving in a space with other cows requires a large area that enables the cow to seek isolation. An individual calving pen should be placed so that the cow is still able to see the herd. For the future, some farmers wish for a department where the cow and her calf can be moved after the calving.

Main title:Användning av kalvningssystem i svensk dikalvsproduktion
Authors:Ancher, Julia
Supervisor:Vilain Rörvang, Maria
Examiner:Båge, Renee
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY008 Agriculture Programme - Animal Science, 300.0hp
Supervising department:(VH) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:diko, dikalvsproduktion, kalvningssystem, skötselrutiner kring kalvning, djurvälfärd
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19399
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19399
Language:Swedish
Deposited On:31 Aug 2023 11:52
Metadata Last Modified:01 Sep 2023 01:04

Repository Staff Only: item control page