Home About Browse Search
Svenska


Furustam, Johan and Uslu, Linn, 2023. Co-operatives in times of crisis : crisis management for co-operatives in the agricultural sector. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

In recent times Sweden has faced several crises beginning with the drought in 2018, Covid-19 during 2019-2022, and finally the war in Ukraine. All these three crises have and will affect the Swedish agricultural sector in different ways. Since we now see that crises can and will continue to happen it is important to see how the agricultural sector handle crises and how resilient it is. Since most Swedish farmers are connected to one if not several of Swedish agricultural co-operatives, it is of importance that the co-operatives which buy and sell agricultural products are resilient themselves towards crises. The goal for this study is to understand how co-operatives in the agricultural sector decide on strategies and if there are any differences in decision making and crisis management between a large co-operative and a smaller one. In order to do this the study is a comparative case study between Lantmännen (large co-operative) and Varaslättens Lagerhus (mid-sized co- operative). The data used to do this study was gathered via interviews with Patrik Myrelid, strategic manager at Lantmännen, and Karl Dehlin, CEO at Varaslättens Lagerhus. The focus of this study is to answer the research question: “What are the different strategies for dealing with crises for two co-operatives of different size?”. In order to analyse the data that was gathered the study involves four main theories that are used in the analysis, these theories are: Co-operative theory, SWOT analysis, decision theory, and contingency theory. The analysis showed a number of similarities between the two co-operatives, the main point that was noted was however that both co-operatives are fast to swap their decision-making process in times of crisis to facilitate faster and more adaptable decisions, to increase their resilience and easier handle the uncertain environment that exists during a crisis.

,

På senare tid har Sverige mött flera kriser, till att börja med torkan 2018, Covid-19 under 2019-2022 och slutligen kriget i Ukraina. Alla dessa kriser har och kommer att påverka den svenska jordbrukssektorn på olika sätt. Eftersom vi nu ser att kriser kan och kommer att fortsätta är det viktigt att se hur vår jordbrukssektor hanterar kriser och hur motståndskraftig den är. Eftersom de flesta svenska lantbrukare är anslutna till ett eller flera svenska lantbrukskooperativ är det viktigt att de kooperationer som köper och säljer lantbruksprodukter är motståndskraftiga mot kriser. Målet för denna studie är att förstå hur kooperativ inom jordbrukssektorn beslutar om strategier och om det finns några skillnader i beslutsfattande och krishantering mellan ett stort kooperativ och ett mindre. För att göra detta är studien en jämförande fallstudie mellan Lantmännen (stort kooperativ) och Varaslättens Lagerhus (medelstort kooperativ). Den data som användes för att göra denna studie har samlats in via intervjuer med Patrik Myrelid, strategisk chef på Lantmännen, och Karl Dehlin, VD på Varaslättens Lagerhus. Fokus för denna studie är att svara på forskningsfrågan "Vilka är de olika strategierna för att hantera kriser för två kooperativ av olika storlek?". För att analysera den data som samlades in involverar studien fyra huvudteorier som används i analysen, dessa teorier är: Kooperativ teori, SWOT-analys, beslutsteori och beredskapsteori. Analysen visade på ett antal likheter mellan de två kooperativen, huvudpoängen som noterades var dock att båda kooperativen är snabba med att byta ut sin beslutsprocess i kristider för att underlätta snabbare och mer anpassningsbara beslut, för att öka deras motståndskraft och lättare hantera den osäkra miljö som finns under en kris.

Main title:Co-operatives in times of crisis
Subtitle:crisis management for co-operatives in the agricultural sector
Authors:Furustam, Johan and Uslu, Linn
Supervisor:Hakelius, Karin
Examiner:Ferguson, Richard
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1556
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY008 Agronomprogrammet ekonomi 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:Co-operatives, Crisis, Agriculture, Decision making
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19468
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19468
Language:English
Deposited On:08 Sep 2023 10:17
Metadata Last Modified:09 Sep 2023 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics