Home About Browse Search
Svenska


Carlsson, Helena, 2023. Förhållanden för pollination i rödklöver; konstant eller tidsbunden variation? : undersökning av tidpunktens inflytande över variation i pollinering och frösättning hos Trifolium pratense L.. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Plant Protection Biology

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Frösättning i klöver (Trifolium pratense L.) är i majoritet av moderna kommersiellt odlade sorter högt varierande och ger en opålitlig och osäker produktion. Många forskningsprojekt har genomförts för att undersöka vilka faktorer som spelar in till detta och hur dessa samverkar med varandra, men detta har visat sig vara svårtolkat och mycket komplicerat.
Studien utgick från insamlade data från rödklöverfält hos 26 gårdar i Skåne mellan 2018 – 2020. Absolut antal observerade pollinatörer samt andel humlor undersöktes i relation till antal blommande blomhuvud i fält. Vidare ställdes detta i relation till uppmätt frösättning och slutlig skördemängd av frön. Resultatet visar stark positiv korrelation mellan antal blommor och pollinatörer i fält, men samtidigt att fler blommor och pollinatörer i fält leder till sämre frösättning. Antal pollinatörer i relation till antal blommor visar också negativt samband vilket föreslår att fler pollinatörer då det finns färre blommor leder till mindre effektiv pollination.
Studien tittade även på hur dessa samband varierar över säsongen. Det visade sig att samband som generellt är negativa (hela säsongen inräknat) i själva verket är starkt positiva i början av säsongen men blir negativa under senare del av säsongen. Detta mönster sågs för samband mellan pollinatörsabundans & frösättningsgrad samt relativ pollinatörsabundans & frösättningsgrad. Detta tyder på att det finns en variation i sättet faktorer för frösättning interagerar och samvarierar över säsongen. Vidare forskning inom detta ämne bör göras för att vi ska kunna förstå de avgörande mekanismerna för lyckad pollination och frösättning; en kunskap som i sin tur kan underlätta för odlare att planera odlingsåtgärder inom rödklöverodling över säsongen på mest resurseffektiva och framgångsrika sätt möjligast.

,

Seed yield in red clover (Trifolium pratense L.) is in today’s modern commercially grown cultivars highly variable and inconsistent, which affect the seed production nationally in Sweden negatively. Previous research that have investigated the interacting factors have found that ecological relationships are complex and often difficult to interpret.
The study looked at data from red clover fields at 26 locations in Skåne county (the southernmost province of Sweden) over three years 2018 – 2020. It investigated relationships and co-variance in interactions between seed set factors pollinator density, bumble bee density, pollinator & bumble bee densities in relation to number of open flowers and percentage of flowers that set seed in conjunction with seed yield achieved. The results show that number of flowers strongly correlate with number of pollinators in the fields, but at the same time that higher numbers of flowers and pollinators negatively correlates with grade of seed set. The number of pollinators relative to number of flowers also show a negative correlation which suggests that a higher number of pollinators in conjunction with a lower number of flowers directly corresponds to less effective pollination.
The study also looked into how these correlations vary with time during the growing season, which showed that the correlations that were negative when looking over the season in a whole in reality were positive during the first part of the season and then turned negative by the latter half of the season; this applies to correlation between pollinator & relative pollinator density and seed set. This suggests that the proven factors regarding seed yield in clover do vary and co-vary over time, which should be investigated further in future studies.

Main title:Förhållanden för pollination i rödklöver; konstant eller tidsbunden variation?
Subtitle:undersökning av tidpunktens inflytande över variation i pollinering och frösättning hos Trifolium pratense L.
Authors:Carlsson, Helena
Supervisor:Larsson, Mattias and Lankinen, Åsa
Examiner:Hammenhag, Cecilia
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK005 Horticultural Management Programme - Gardening and Horticultural Production, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology
Keywords:Rödklöver, Trifolium pratense, pollination, frösättning, Bombus
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18941
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18941
Language:Swedish
Deposited On:16 Jun 2023 06:58
Metadata Last Modified:17 Jun 2023 01:05

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics