Home About Browse Search
Svenska


Abrahamsson, Johanna, 2023. Vilken effekt har specialsortiment på skördares produktivitet och bränsleförbrukning?. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Det svenska skogsbruket är uppbyggt kring att skördare apterar träd till önskade stocklängder i skogen. Vilken längd som apteras fram beror på flertalet faktorer, bl.a.; industriernas önskemål, val av apteringsberäkning och skogsbeståndets egenskaper. Skogsföretaget SCA apterar idag fram tre olika gransortiment till sågverket Gällö Timber AB; Gällö kort (GE), Gällö lång (GJ) och Gällö gran (GG). På trakter med grantimmer så apteras endera endast GG, eller så apteras både GE och GJ. Apteras GE och GJ så särhålls de två sortimenten ända fram till industri. För ett kostnadseffektivt skogsbruk är det viktigt att skördaren håller hög produktivitet och låg bränsleförbrukning. Syftet med den genomförda studien var att undersöka hur specialsortiment påverkar skördares produktivitet och bränsleförbrukning vid slutavverkning, genom en fallstudie av SCA:s gransortiment till Gällö Timber AB. Materialet till studien bestod av tre datakällor; skördardata, simulatorkörning med skördare och teoretiska beräkningar baserat på litteratur. Empiriska studier och statistiska analyser genomfördes i Excel respektive Minitab.
Resultatet påvisar att aptering av GE/GJ, som kan likställas med ett specialsortiment, har negativ påverkan på skördarens produktivitet och bränsleförbrukning. Analys av skördardata indikerar att aptering av GG i genomsnitt ger 4,6% högre produktivitet än GE/GJ-aptering, sett till avverkad m3fub/G0-timme. Det innebär i sin tur att GE/GJ-aptering kostar 6,14 kr/m3fub mer att avverka än GG-aptering utifrån SCA:s ersättningsmodell. Att GE/GJ-aptering påverkar skördares produktivitet och bränsleförbrukning negativt bedöms bero på att GE/GJ-aptering leder till kortare medellängder för timmerstockar och således fler kap. Särhållandet av GE- och GJ-timmer i skogen bidrar också till större andel kranrörelser för skördare, vilket också sänker produktiviteten. Eventuellt bidrar även GE/GJ-aptering till mer tidsåtgång för skördardatorns beslutsfattande eftersom denna aptering måste jämföra två apteringsinstruktioner.

,

The Swedish forestry is structured around the Cut-To-Length method with single-grip harvester. Choice of log lengths that are bucked depends on several factors: the demands from the industries, the choice of bucking calculation and the characteristics of the forest stand. The forest company SCA is currently bucking three different spruce assortments for the sawmill Gällö Timber AB; Gällö short (GE), Gällö long (GJ) and Gällö spruce (GG). GE and GJ are harvested side-by-side in the same areas but are kept separate throughout the supply chain. GG, on the other hand, is harvested in other areas. For cost-effective forestry, it is important that the harvester maintains high productivity and low fuel consumption. The purpose of this study was to investigate how the special assortment affects harvesters' productivity and fuel consumption during final felling, through a case study of SCA's spruce assortment for Gällö Timber AB. The material for the study consisted of three different data sources; harvester follow-up data, data from harvester machine-simulator trials and theoretical calculations based on data in literature. The empirical studies and statistical analyses were carried out in Excel and Minitab, respectively.
The result shows that bucking of GE/GJ, which can be considered equivalent with a special assortment, has a negative impact on the harvester's productivity and fuel consumption. Analysis of harvester follow-up data indicates that the productivity was on average 4.6% higher when bucking GG compared to bucking GE/GJ, in terms of harvested solid m3 under bark (m3sub) per productive machine hour. This result indicates that GE/GJ bucking costs 6.14 SEK/m3sub more to harvest than GG-bucking based on SCA's costing model. The negative influence on productivity and fuel consumption when bucking GE/GJ is likely to be the effect of shorter average log lengths and thus more cross-cuttings. To keep GE and GJ timber separated in the forest also contributes to a higher proportion of crane movements, which also lowers the productivity. The bucking of GE/GJ might also require more time for the harvest computer's decision-making, because two bucking instructions have to be considered simultaneously.

Main title:Vilken effekt har specialsortiment på skördares produktivitet och bränsleförbrukning?
Authors:Abrahamsson, Johanna
Supervisor:Bergström, Dan
Examiner:Lindroos, Ola
Series:Rapport från Institutionen för skogens biomaterial och teknologi
Volume/Sequential designation:2023:3
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)
Keywords:Kortvirkesmetoden, Aptering, Slutavverkning, Stocklängder, Antal sortiment
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18720
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18720
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:30 Mar 2023 08:21
Metadata Last Modified:31 Mar 2023 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics