Home About Browse Search
Svenska


Ingelgård, Alexandra, 2023. Lekotopen Fågelriket : ett gestaltningsförslag i Järfälla. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
18MB

Abstract

När man vistas i naturen, framförallt under barndomen, skapar man en relation till den. En tidig och nära relation till naturen leder till att man värderar naturen högre och engagerar sig i miljöfrågor, vilket kan vara positivt i arbetet för att skapa ett hållbart samhälle. För att barn ska vistas i naturen, behöver det finnas platser där barn får utrymme. Begreppet lekotoper är ett svenskt initiativ för att reformera hur lekplatser byggs i Sverige, med naturbaserade lösningar i fokus. En lekotop är en lekmiljö som bidrar med både höga lekvärden och höga naturvärden. Det här arbetet har syftet att undersöka vilka gestaltningsprinciper som kan användas vid gestaltning av lekotoper som erbjuder möjligheter för barn att få lära sig om och skapa en relation till naturen. Gestaltningsprinciperna prövas sedan på en specifik plats i det planerade naturnära bostadsområdet Ormbacka i Järfälla, Stockholm. En förstudie har använts för att undersöka och definiera de gestaltningsprinciper som sedan gestaltningsförslaget bygger på. Förstudien består bland annat av en allmän litteraturöversikt med teorier som berör vetenskapliga och praktiska publikationer om lekotoper och barns lek. För att få en större inblick i lekotoper och hur gestaltningsprocessen för dem ser ut, har intervjuer gjorts med Mimmi Beckman och Emma Simonsson som båda har varit med och utvecklat lekotop som begrepp och som gestaltningspraktik. Redan byggda lekotoper i Örebro och Järfälla har besökts för att analysera lekotoper på plats och för kunskapsinhämtning till gestaltningen av platsen i Järfälla. I arbetet drogs slutsatsen att man vid gestaltning av lekotoper bland annat bör härma naturen, skapa variation i topografi och rumslighet, samt att tillhandahålla löst material. Att vuxna ska uppleva lekotopen som attraktiv och att det finns möjlighet att komma fysiskt nära djur och natur är också viktiga egenskaper för att ge möjlighet till barn att skapa relation till naturen. Gestaltningsförslaget utgår från ett tematiskt koncept med namnet Fågelriket, där parken har delats upp i olika områden som främjar både lek och allmän rekreation.

,

If children spend time in nature during childhood, they have a higher chance of valuing nature and developing a strong relationship to it. A strong relationship to nature can lead to environmentally friendly habits, which is positive for the work against the climate change that the world is facing. For children to be able to spend time in nature, we need to create outdoor spaces for children. The Swedish word “Lekotoper” is a design practice for how to build playgrounds that combine play and ecological values, to reform the way we design spaces for children. The aim of this master thesis is to research and define design principles for Lekotoper, to create possibilities for children to connect to and learn about nature. The design principles are then applied to a site specific design proposal in Järfälla in northern Stockholm, Sweden. A pre-study is used to define the design principles that is later used for a design proposal. The pre-study consists of a literature review, with theories about children's play, learning about and connecting to nature. To get an insight to what is important when working with Lekotoper, interviews have been held with Mimmi Beckman and Emma Simonsson, who both were a part of inventing the word and concept of Lekotoper. Playgrounds that have already been built with the concept of Lekotoper have been visited and analysed, to gain knowledge for the design by experiencing on site projects. The conclusion is that, to design a place where children will learn and connect to nature, you can mimic nature and create variation in topography and spatiality. To provide loose parts is a good way to enhance play. It is important for adults to be attracted to the place, since they decide where children spend their time. To encourage learning and connecting, one can provide possibilities to experience animals and nature from up close. The design proposal has a design theme called The Kingdom of Birds and the park has been divided into different areas that provide both play and recreation.

Main title:Lekotopen Fågelriket
Subtitle:ett gestaltningsförslag i Järfälla
Authors:Ingelgård, Alexandra
Supervisor:Robling, Anna
Examiner:Leposa, Neva and Sandqvist, Sofia
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY009 Landscape Architecture Programme - Uppsala 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:lekotop, lekotoper, naturlek, barn, löst material, naturpedagogik, gestaltning, landskapsarkitektur, tecken på omsorg
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500680
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500680
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:20 Nov 2023 11:28
Metadata Last Modified:21 Nov 2023 02:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics