Home About Browse Search
Svenska


Wedholm, Annica, 2023. Undersökning av geosyntetiska markförstärkningsmetoder : geonät och geoceller. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

En tillgänglig, trygg och säker trafikmiljö är betydelsefulla aspekter oavsett om du är bilist, cyklist eller gångtrafikant och därav blir stabila vägbyggen och underhåll av vägar väldigt viktigt. Vägar utgör en viktig del av vår infrastruktur och bidrar till ett fungerande samhälle. Ökade klimatlaster såsom torka, nederbörd och temperatur, är faktorer som kan påverka marken och därmed orsaka problem med geokonstruktioner och vägar. Klimatförändringarna resulterar således i större utmaningar med vägbyggen såsom sättningar, erosion och tjälskador. För att förstärka marken vid vägbyggen kan man använda geosyntetiska markförstärkningsmetoder. Geonät och geoceller armerar materialet i vägkroppen och gör att belastningar sprids över större yta. Därmed får marken förbättrade egenskaper.

Syftet med detta arbete är att bidra med information om markförstärkningsmetoderna, geonät och geoceller, samt undersöka om dessa metoder är lämpliga lösningar till en parkväg som ska förstärkas i Farsta kommun. I studien förenas teori med intervjuer och egna observationer för att kunna möta syftet och sammanställa vetenskap, kunskaper och aktuella erfarenheter inom ämnet. De sammanvägda resultaten från de olika studierna visar på att de geosyntetiska markförstärkningsmetoderna är väl fungerande alternativ till hållbara vägbyggen och lämpliga lösningar för projektet i Farsta kommun.

Det är något ovisst hur mycket längre livslängd en väg kan få med geosyntetiska markförstärkningsmetoder då det beror på flera faktorer. Det var svårt att hitta information om studier av metoderna i Sverige och en långtidsuppföljning och utvärdering av projektet i Farsta kommun rekommenderas som vidare studier.

,

An available, safe and secure traffic environment are important aspects regardless of whether you are a motorist, cyclist or pedestrian and therefore stable road construction and maintenance becomes essential. Roads are an important part of our infrastructure and contribute to a functioning society. Changes in precipitation and temperature are factors that can affect the soil thus geoconstructions and cause problems with roads. Therefore, the effects of climate change leads to greater challenges with road construction such as subsidence, erosion and frost damage. Geosynthetic soil reinforcement can be used to strengthen the ground in road construction. Geogrids and geocells can reinforce the material in the road superstructure and spread loads over a larger area. As a result, the soil acquires improved properties.

The objective of this essay is to provide information regarding the soil reinforcement methods, geogrids and geocells, and examine whether these methods are suitable solutions for the reinforcement of a parkway in Farsta municipality. The study combines theory with interviews and observations in order for the result to comply with the purpose and to obtain science, knowledge and current experiences in the subject. The combined results from the various studies show that the geosynthetic soil reinforcement methods are well-functioning alternatives to sustainable road construction and suitable solutions for the project in Farsta municipality.

It is somewhat uncertain how much longer service life a road obtains with these methods as it depends on several factors. Information about studies of the methods conducted in Sweden was difficult to find and a long-term follow-up and evaluation of the project in Farsta municipality is a recommendation for further studies.

Main title:Undersökning av geosyntetiska markförstärkningsmetoder
Subtitle:geonät och geoceller
Authors:Wedholm, Annica
Supervisor:Eriksson, Jan
Examiner:Hoff, Viveka and Nordh, Helena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY010 Landscape Engineer Programme - Uppsala 180 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:markförstärkning, geosynteter, geonät, geoceller, markstabilisering, geoteknik, geokonstruktion
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500589
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500589
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:16 Jun 2023 08:42
Metadata Last Modified:17 Jun 2023 01:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics