Home About Browse Search
Svenska


Johansson, Alexandra, 2023. Nematoder i skånska morotsfält : årsvariation och inflytande av väder. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Morötter utgör en av de mest betydande grönsaksgrödorna i Sverige, och det huvudsakliga produktionsområdet finns i Skåne. På grund av växtparasitära nematoders skadliga inverkan på morötter, där skador på rötterna eller deformation av pålroten kan orsaka betydande skördeförluster och påverka försäljningen, har denna studie syftat till att sammanställa nematodanalyser för tre stora morotsföretag under de senaste tio åren. Målet har varit att ge en översikt över vilka växtparasitära nematoder som förekommer i områden där morotsodling bedrivs, kvantifiera deras förekomst och analysera hur väderförhållanden kan påverka nematodpopulationerna. Studien visade att de vanligaste förekommande växtparasitära nematoderna var rotsårsnematoder och stubbrotsnematoder och att det fanns skillnader i nematodpopulationerna mellan gårdarna trots deras geografiska närhet. Rotgallnematoder, som har potentialen att orsaka betydande skador på morötter, observerades i ungefär en femtedel av alla fält. Analysen pekade på att väderförhållandena inte var den avgörande faktorn, vilket kan betyda att faktorer som förfrukt, odlingsteknik och markförhållanden har haft större inverkan på nematodpopulationerna. Studiens resultat kan användas för vidare analys av nematodförekomst i Sverige och för att undersöka vilka fler faktorer som kan ha påverkat förekomsten av nematoder.

,

Carrots are one of the most significant vegetable crops in Sweden, and its main production area is located in Skåne. Due to the harmful impact of plant-parasitic nematodes on carrots, where damage to the roots or deformation of the tap root can cause significant yield losses and affect sales, this study aimed to compile nematode analyses for three large carrot producers over the past ten years. The goal has been to provide an overview of plant-parasitic nematodes occurring in areas where carrot cultivation is carried out, quantify their occurrence, and analyze how weather conditions can affect nematode populations. The study showed that the most common plant-parasitic nematodes were root-lesion nematodes and stubby-root nematodes, and that there were differences in nematode populations between farms despite their geographical proximity. Root-knot nematodes, which have the potential to cause significant damage to carrots, were observed in approximately one-fifth of all fields. The analysis indicated that weather conditions were not the decisive factor, which may mean that factors such as crop rotation, cultivation techniques, and soil conditions have had a greater impact on nematode populations. The study's results can be used for further analysis of nematode occurrences in Sweden and to investigate what other factors may influence their numbers.

Main title:Nematoder i skånska morotsfält
Subtitle:årsvariation och inflytande av väder
Authors:Johansson, Alexandra
Supervisor:Viketoft, Maria and Andersson, Stina
Examiner:Becher, Paul
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK005 Horticultural Management Programme - Gardening and Horticultural Production, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:rotgallnematod, rotsårsnematod, stubbrotsnematod, Meloidogyne, Pratylenchus, Trichodorus, Paratrichodorus
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18747
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18747
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Crop husbandry
Weeds and weed control
Language:Swedish
Deposited On:11 Apr 2023 07:45
Metadata Last Modified:12 Apr 2023 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics