Home About Browse Search
Svenska


Sternö, Albin and Tegnér, Nils, 2023. Att bryta barriärer : marknadsföringsstrategier för att bredda del-tagandet inom högre studier. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Economics

[img] PDF
2MB

Abstract

Med ett allt mer heterogent samhälle till följd av globalisering och migration har det lagts ett större fokus på att universiteten ska jobba med att integrera och rekry-tera underrepresenterade grupper. Inom Sverige är det idag stora klyftor mellan vilka personer som väljer att studera vidare till högre utbildningar och individers förutsättningar samt bakgrund har en stor påverkan i detta vägval. Det leder till att universitet har åtskilliga utmaningar att hantera. Hur ska de underrepresenterade grupperna nås och hur ska en mer diversifierad studentsammansättning, som speglar samhället främjas?

Syftet med studien är att analysera och jämföra två olika universitets aktiva arbete med breddad rekrytering och marknadsföring. Det görs genom en jämförande fallstudie av Sveriges lantbruksuniversitet och Uppsala universitet, för att utvärdera och jämföra universitetens arbete, ta upp komplikationer samt ge förslag på utveckl-ing genom en tematisk innehållsanalys av det empiriska materialet. Datat består av intervjuer, tidigare studier, dokument och rapporter från de analyserade universiteten.

Ett flertal parametrar har identifierats som är viktiga för utvärderingen av breddad rekrytering vilket är: könsfördelningen, etnisk bakgrund och akademisk bakgrund av individerna. Båda universiteten har använt sig av liknande åtgärder såsom riktad rekrytering, digital annonsering och studentambassadörer för att öka rekrytering bland grupperna. Däremot skiljer sig universitetens marknadsföring av image och rekryteringsprocess. SLU är ett universitet med mer nischat utbildningsutbud, me-dan Uppsala universitet har ett bredare utbud av olika program, det urskiljs i respektive universitets marknadsföring.

Att få en studentpopulation som speglar samhället i stort är en svår utmaning för universiteten idag. Det finns många faktorer att ha i åtanke och alla universitet har inte samma förutsättningar. En viktig aspekt är i hur mycket universiteten själva kan påverka för att diversifiera studentsammansättningen. Det är även svårt att bedöma hur mycket enskilda åtgärder direkt påverkar rekryteringen, vilket är något universiteten själva har svårt att utvärdera.

,

With a growing heterogeneous society as a consequence of globalisation and migration there has been an increasing demand on universities, to in a larger extent work with integration and recruitment of underrepresented groups. Currently in Sweden there is a large disparity between which students chose to continue their studies at universities and the students background affects their career path in life. This leads to the following questions that need to be addressed: How do universities reach out to underrepresented groups and how do they promote a diverse student population?

The purpose of the study was to analyse and compare two different universities active work for widening participation and their marketing. Through a case study of Swedish university of agriculture and Uppsala university, in order to evaluate the universities work, identify complications and to propose suggestions for improvement. A thematic content analysis is made from the empirical data, which consists of: interviews, earlier studies, documents and reports from the universities.

Multiple important groups and consumers were identified in the evaluation of work done for widening participation in both universities. These include ethnic back-ground, academic background and gender of the student population. Both universities have used similar measures such as targeted marketing, digital advertisements and student ambassadors to increase recruitment from these groups. However the universities differ in how they market their brand and their recruitment process of students. Swedish university of agriculture is a university focused on more niched subjects, while Uppsala university has a larger variety of different education programmes. Which is reflected in the respective universities' marketing.

Widening participation of students is a difficult challenge that universities face. While there are opportunities for improvement for both universities, there are several factors that need to be kept in mind regarding how much the universities can do by themselves. It is also hard to assess how much the measures directly influence recruitment, which the universities themselves struggle with.

Main title:Att bryta barriärer
Subtitle:marknadsföringsstrategier för att bredda del-tagandet inom högre studier
Authors:Sternö, Albin and Tegnér, Nils
Supervisor:Mark-Herbert, Cecilia
Examiner:Widmark, Camilla
Series:Kandidatarbeten / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skogsekonomi
Volume/Sequential designation:27
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Economics
Keywords:breddad rekrytering, marknadsföring, relationsmarknadsföring, relationship marketing, riktad rekrytering, SLU, strategisk kommunikation, studentambassador, studentambassadörer, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala universitet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18874
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18874
Language:Swedish
Deposited On:05 Jun 2023 07:28
Metadata Last Modified:06 Jun 2023 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics