Home About Browse Search
Svenska


Nordström, Rebecca, 2023. Snitselfri planering för precisionsskogsbruk : kostnadskalkyl för förbättrad digital traktplanering. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Economics


Full text not available

Abstract

Framtida traktplanering av digitaliserad karaktär kommer förhoppningsvis kunna spara både tid och pengar för företag. Utvecklingen mot ett skogsbruk med högre digitaliseringsgrad benämns ofta precisionsskogsbruk. I stället för att traktplaneraren går ut i skogen för att sätta ut snitselband kommer de sätta ut koordinater. GNSS-mottagare monteras på skördare och skotare som ett effektivt hjälpmedel att lokalisera trädens position. Eftersom traktplanerare ändå måste ge sig ut i skogen och sätta koordinater är frågan hur mycket tid som besparas och hur stor kostnadsbesparing det blir. Syftet med denna fallstudie är just det, att undersöka möjliga tids- och kostnadsbesparingar som kan göras med precisionsskogsbruk och GNSS-mottagare som ersättare till snitselband. Under fallstudiens gång har fem traktplanerare intervjuats för att ta reda på mer om användningen av snitselband och hur de ser på att digitalisera en del av arbetet. Det framkom under dessa intervjuer att traktplanerare från norra Sverige ser mer negativt på utvecklingen av digitaliserad traktplanering än de som arbetar södra delen av Sverige. Fallstudien har följt en induktiv ansats.

,

Future forest planning of a digitized character will hopefully save both time and money for companies in the forest industry when implementing precision forestry. Instead of the forest planner going out in the forest to mark the trail with ribbons, they will set coordinates. GNSS-receivers are mounted on harvesters and forwarder as an efficient tool to locate the position of the trees. Since the forest planner still must go out into the forest to set the coordinates, the question is how much time will be saved and how much cost savings there will be. The purpose of this case study is to examine possible time and cost savings that can be made with precision forestry as a replacement for ribbons. During the case study, five forest planners has been interviewed to find out more about their job and usage of ribbons and what they think about digitizing this part of their job. It emerged during these interviews that forestplanners from northern Sweden view the development of digitized forest planning more negatively than those working in southern Sweden.

Main title:Snitselfri planering för precisionsskogsbruk
Subtitle:kostnadskalkyl för förbättrad digital traktplanering
Authors:Nordström, Rebecca
Supervisor:Lindhagen, Anders
Examiner:Widmark, Camilla
Series:Kandidatarbeten / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skogsekonomi
Volume/Sequential designation:30
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:Other
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Economics
Keywords:gnss-mottagare, gps-spårning, precisionsskogsbruk, snitselband, traktplanering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18880
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18880
Language:Swedish
Deposited On:08 Jun 2023 08:33
Metadata Last Modified:09 Jun 2023 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics