Home About Browse Search
Svenska


Hultman, Vera, 2023. Att förebygga senskador hos ridhäst : med fokus på degenerativa skador. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

[img]
Preview
PDF
839kB

Abstract

En senskada hos ridhästen leder till långa konvalecentperioder och obrukbara hästar vilket resulterar i en bristande hästvälfärd, stora ekonomiska kostnader för hästägare och att omvärlden ser negativt på ridsporten. För att sprida kunskap kring de åtgärder som kan vidtas för att förebygga senskador i den ytliga böjsenan hos ridhästar har denna litteraturstudie genomförts. Genom en litteraturgenomgång innehållande totalt elva studier med fokus på hästens uppväxt och träning, temperatur och benskydd samt underlag undersöktes frågeställningen ” Vilka åtgärder kan vidtas för att förebygga skador i den ytliga böjsenan hos ridhästar?”. Resultatet visade att unga hästar som gått på lösdrift hade en mer hållbar ytlig böjsena än de som hållits på box och att en plötslig ökning av den vuxna hästens träningsbelastning ledde till en ökad risk för skador. Resultatet visade även att senans energilagrande egenskaper vid rörelse gav upphov till temperaturer i senans mitt över 42,5°C, vilket ger upphov till att bindvävsceller dör. Senan degenereras och till slut kan en senskada uppstå och användandet av benskydd ökar senans temperatur ytterligare. Perforerade benskydd med ett inbyggt ventilationssystem gav den lägsta temperaturskillnaden och fleecelindor gav den högsta temperaturskillnaden mellan träning och vila när olika benskydd jämfördes. Djupare underlag, till exempel sand, gav en större belastning på senan jämfört med fastare och mer stötdämpande underlag, till exempel fibersand. Litteraturstudiens slutsats var att för att förebygga senskador bör unga hästar hållas i lösdrift, den äldre hästen ska vara förberedd för sin arbetsuppgift genom träning under en längre tid och undvika plötsliga ökningar i arbetsbelastning. Valet av benskydd bör styras av benskyddens ventilerande förmåga och att allt för djupa ridbaneunderlag bör undvikas.

,

A tendon injury in the riding horse entails protracted convalescent periods and unusable horses and result in a deficient horse welfare, a large economic burden for horse owners and a negative view regarding riding sports in the eye of the public. To spread knowledge regarding what preventative measures could be taken to decrease the number of tendon injuries to the superficial digital flexor tendon (SDFT) in the riding horse a literature study was executed. By reviewing eleven separate studies that focused on keeping the young horse, exercise, temperature and boots and track surfaces of riding arenas the thesis question “What measures can be taken to prevent injuries to the superficial digital flexor tendon in riding horses?” were investigated. The results showed that young horses kept in loose-housing systems developed more resilient SDFT compared to those kept in boxes and that a point in the adult horse’s workload in relation to the past four weeks was a risk of injury. The results also showed that the energy-storing properties of the SDFT issue in a rise of its core temperature to temperatures above 42,5°C, which is the limit where fibroblast death start to take place. In time, the tendon will degenerate, which could result in a tendon injury and the use of boots is shown to increase core temperatures further. Perforated boots with a built-in ventilation system caused a lesser increase of temperature and fleece bandages caused a higher increase of temperature when rest and exercise and different boot designs were compared. Deeper riding arena surfaces, such as sand, posed a greater load on the SDFT in comparison to firmer and more shock-absorbing grounds, such as fibre sand. This study concluded that young horses should be kept in loose-housing systems, the adult horse should be well prepared for its task through proper training and its workload should be kept without sudden peaks, the choice of leg boots should be directed by the boot’s ability to ventilate and that track surfaces of deeper character should be avoided to prevent tendon injury in the riding horse.

Main title:Att förebygga senskador hos ridhäst
Subtitle:med fokus på degenerativa skador
Authors:Hultman, Vera
Supervisor:Riihimäki, Miia
Examiner:Morgan, Karin
Series:Examensarbete på kandidatnivå / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Hippologenheten
Volume/Sequential designation:K150
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK004 Bachelor of Science in Equine Studies 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)
Keywords:den ytliga böjsenan, sendegenerering, träning, benskydd, underlag, häst
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18968
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18968
Language:Swedish
Deposited On:20 Jun 2023 10:32
Metadata Last Modified:25 Aug 2023 07:48

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics