Home About Browse Search
Svenska


Morell, Nora, 2023. Utvecklingen av djurskyddslagstiftning för transport av djur : skillnader mellan länder och år i 13 medlemsstater i EU mellan 1991 och 2020. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Varje år transporteras ungefär 4 miljoner kor, 28 miljoner grisar, 4 miljoner får, 243 miljoner fjäderfä och 150 tusen hästar i över 8 timmar inom EU. Lagstiftningen som reglerar transporten av dessa djur har stor betydelse för dessa djurs välfärd. Diskussion om djurvälfärden fick fart under 1960-talet som en effekt av allmänhetens ökade intresse och den första gemensamma lagstiftning rörande transport av djur i EU trädde i kraft 1991. EU-lagstiftning utgör minimumkrav för hantering av djur vid transport inom EU men individuella medlemsstater kan ha högre standarder. I kandidatarbetet kartläggs utvecklingen av EU:s lagstiftning för transport av djur under perioden 1991–2020 samt tillägg utöver EU:s krav i ett antal medlemsstater (Sverige, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Nederländerna, Polen, Spanien, Storbritannien, Tyskland och Österrike). Metoder som använts i arbetet var en litteraturstudie och en enkätstudie. Studien fokuserar på lagstiftning för transport av djur inom tre huvudområden: drivning av djur, krav på djurvälfärd vid transport och transporttid. Resultaten visar att Sverige, Belgien, Danmark, Italien och Österrike har krav i sin nationella lagstiftning som är högre än EU:s lagstiftning. Det har inte skett några stora förändringar i EU:s eller dessa medlemsstaters transportlagstiftning sedan 2007. De största förändringarna i denna lagstiftning inom EU-medlemsstater under perioden 1991–2020 är relaterade till transporttid. Majoriteten av EU:s medlemsstater arbetar inte aktivt mot, men strävar efter en strängare transportlagstiftning.

,

Every year around 4 million cattle, 28 million pigs, 4 million sheep, 243 million poultry and 150 thousand horses are transported more than 8 hours in EU. The legislation which regulates the animal transportation are of high importance for the welfare of these animals. The discussion of animal welfare started in the 1960: s as an effect of the public’s growing interest and the first common legislation for animal transport within EU came into force 1991. The EU-legislation lays down minimum requirements for handling of animals during transport within EU, but individual member states can have more stringent standards. This bachelor thesis maps the development of legislations on transport of animals during the period 1991-2020 and the additions above the EU requirements in several the member states (Sweden, Belgium, Denmark, Finland, France, Ireland, Italy, The Netherlands, Poland, Spain, UK, German and Austria). Methods used in this work was a literature study and survey study. The study focuses on 3 main areas within animal transport legislation: animal transport, animal welfare requirements and transport time. The results of this study shows that Sweden, Belgium, Denmark, Italy, and Austria have requirements above the EU-level. In general, there has not been a huge change in the animal transport legislation since 2007. The largest changes in the legislation within the studied EU-member states during the period 1991-2020 are
Sammanfattning
Abstract
related to transport time. Most of EU: s member states do not work actively towards, but stives towards a more stringent animal welfare legislation.

Main title:Utvecklingen av djurskyddslagstiftning för transport av djur
Subtitle:skillnader mellan länder och år i 13 medlemsstater i EU mellan 1991 och 2020
Authors:Morell, Nora
Supervisor:Wallenbeck, Anna and Ferguson, Shon
Examiner:Wilhelmsson, Sofia
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY008 Agriculture Programme - Animal Science, 300.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)
Keywords:djurskyddslagstiftning, lagstiftning, förändring, djurvälfärd, produktionsdjur
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19061
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19061
Language:Swedish
Deposited On:28 Jun 2023 09:55
Metadata Last Modified:29 Jun 2023 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics