Home About Browse Search
Svenska


Wiig, Sandra and Åsberg, Sara, 2023. Vattenföroreningars påverkan på biologisk mångfald och abundans hos akvatiska evertebrater : en studie i södra Sverige. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
5MB

Abstract

Föroreningar i landskapets vatten kan spridas genom många olika faktorer, exempelvis via reningsverk, skogsbruk och jordbruk. De organismer som lever i vattenmiljöer kan vara mycket känsliga för de föroreningar som släpps ut, vilket kan leda till allvarliga konsekvenser som förlust av biologisk mångfald och andra förändringar inom dessa samhällen. Akvatiska evertebrater utgör bra bioindikatorer för vattenföroreningar då viss taxa är känsligare mot föroreningar än andra. I denna studie har akvatiska evertebrater samlats in från områden vid fem olika reningsverk i södra Sverige under sommar och höst. Syftet med studien är att undersöka hur vattenföroreningar som är orsakade av mänsklig aktivitet påverkar den biologiska mångfalden och abundansen. Det samlades in prover uppströms och nedströms med reningsverket, samt vid utlopp. Prover samlades in genom antingen kick-net eller specialgjorda fällor. Studien undersöker även om det finns en skillnad mellan de två olika insamlingsmetoderna som använts. Studien visade ingen signifikant skillnad när det kommer till abundans och biologisk mångfald gällande plats. Dock observerades en viss skillnad mellan platserna där det var högst biodiversitet och abundans uppströms. Resultatet visade även att det finns en signifikant skillnad i insamlingsmetod av akvatiska evertebrater där metoden med specialgjorda fällor visar på en högre abundans och biodiversitet av akvatiska evertebrater i jämförelse med metoden där kick-net användes. För framtida studier krävs mer data och ytterligare forskning för att studera hur vattenföroreningar påverkar biologisk mångfald och abundans på en mer detaljerad nivå.

,

Wastewater treatment plants (wwtp), forestry and agriculture are some examples of how contaminants can spread in the landscape and cause water pollution. Organisms that live in water can be very sensitive to water pollution which could lead to several negative consequences, such as loss in biodiversity and other changes in these communities. Aquatic invertebrates are often used as bioindicators for pollutions since some orders of aquatic invertebrates are more sensitive towards contaminants than others. In this study, samples of aquatic invertebrates have been collected from areas of five different wwtp in southern Sweden during summer and fall. Furthermore, samples were taken upstream, downstream and at outfall at each wwtp. They were collected using either a kick-net method or a special trap. The purpose of this study is to investigate how water pollution affects aquatic invertebrates when it comes to biodiversity and abundance, and if there is a difference between the two different methods when collecting the samples. The study found no significant difference in biodiversity or abundance among the different locations. However, the study found a significant difference between the different sampling methods. The special traps indicated both higher abundance and higher biodiversity. For future studies, more data and more research are required to study water pollution and its effect on biodiversity and abundance on a more species specific and detailed level.

Main title:Vattenföroreningars påverkan på biologisk mångfald och abundans hos akvatiska evertebrater
Subtitle:en studie i södra Sverige
Authors:Wiig, Sandra and Åsberg, Sara
Supervisor:Mc Callum, Erin
Examiner:Löfroth, Therese
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2023:21
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:Abundans, akvatiska evertebrater, biodiversitet, reningsverk, vattenkvalitet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19141
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19141
Language:Swedish
Deposited On:03 Jul 2023 08:27
Metadata Last Modified:04 Jul 2023 01:11

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics