Home About Browse Search
Svenska


Hummelstrand, Linn, 2023. Blodröda tomater : matsuveränitet och relationsmat som verktyg för ett hållbart italienskt jordbruk. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
590kB

Abstract

Denna studie undersöker exempel på insatser som syftar till att skapa lokala livsmedelssystem i Italien. Studien utgår från en konsument, två producenter och en NGO som strävar efter lokala livsmedelssystem baserade på matsuveränitet. Relationella band och synen på det ”lokala” inom livsmedelssystem diskuteras i uppsatsen. Begreppen relationsmat och lokalism används för att förstå vilken roll de spelar inom matsuveränitet och i relationella matsystem. Studien visar på hur relationer mellan konsumenter och producenter kan skapa mervärden såsom tillit och en känsla av gemenskap. Detta innebär många gånger att producenter undgår regelverk som gäller för återförsäljning, eftersom tilliten redan finns mellan parterna. De livsmedelssystem som beskrivs i uppsatsen lägger makten över maten i händerna på producenterna och konsumenterna, i linje med matsuveränitetsprinciperna. Fokus är att skapa lokala matsystem med kvalitativ, tillgänglig mat, producerad med hänsyn till naturen. Empirin ger exempel på hur relationsmat uppstår i det lokala, där det är lättare att få inblick i produktionen, men visar även på att relationella matsystem kan skapas över betydligt längre geografiska avstånd.

,

This study explores examples of efforts which aim to create local food systems in Italy. The study is based on one consumer, two producers and an NGO that all strive for local food systems based on food sovereignty. The relational ties between consumers and producers are discussed, as well as the view on the “local”. The concepts of relational food and localism are used to understand what role they play in food sovereignty and in relational food systems. The study shows that relational food systems create added values such as trust and a sense of community. This often means that producers can avoid regulations that apply to resale, because trust already exists between the parties. The food systems described in the study put the control over food in the hands of the consumers and producers, in line with food sovereignty principles. The focus is to create local food systems with qualitative, accessible food, produced with consideration for nature. The study gives examples of how relational food arises in the local area, where it is easier to gain insight into the production, but also shows that relational food systems can be created over considerably longer geographical distances.

Main title:Blodröda tomater
Subtitle:matsuveränitet och relationsmat som verktyg för ett hållbart italienskt jordbruk
Authors:Hummelstrand, Linn
Supervisor:Norr, Hannes
Examiner:Marquardt, Kristina
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY009 Agriculture Programme - Rural Development 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:relationsmat, matsuveränitet, lokalism, italienskt jordbruk
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500610
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500610
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Rural sociology and social security
Language:Swedish
Deposited On:28 Jun 2023 10:23
Metadata Last Modified:28 Jun 2023 10:23

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics