Home About Browse Search
Svenska


Johansson, Stina, 2023. Companion crops in winter oilseed rape : effects on nitrogen concentration, biomass, and prevalence of weeds at the end of autumn growth. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Crop Production Ecology

[img]
Preview
PDF
663kB

Abstract

Intercropping can be used as a management system to promote higher yield as well as less weeds,diseases, and insect damage. Legumes are a commonly used companion crop (CC) in intercropping due to the benefit of nitrogen (N) fixation. In this thesis, intercropping winter oilseed rape (WOR)
with legumes (faba bean, blue lupin, common vetch, and clover mixture) will be tested to explore the possibilities of improved N concentration, biomass and weed suppression in organic oilseed rape at the end of autumn growth. Biomass of WOR, legumes, and weeds as well as N concentration were assessed from two field trial studies from two consecutive years, in Örebro county and in Västra Götaland county in November each year. The N concentrations were higher in WOR
intercropped with legumes than in the sole crop in 2021, but not in 2022. The biomass of WOR was higher in 2022 than 2021. The biomass of WOR was significantly higher for the sole crop compared to when intercropped with legumes in 2021, but there was no significant difference between the
treatments (CCs and row spacing) in 2022. For the sole crop and WOR intercropped with a clover mixture, there was a significant positive relationship between the wet weight of WOR and weeds in 2021, but not for any other treatment during any of the years. There was no significant difference
between the CCs regarding any of the three most common weeds. Intercropping with legumes seems to increase the N concentration in WOR, but not the biomass. In 2021, the biomass, competitiveness,and yield of WOR were probably affected by a late sowing date. More biomass of WOR does not
seem to lead to less weeds, instead the opposite, probably due to interspecific competition. Changes in soil type within the field of 2022 is likely to have affected the weed prevalence and wet weight of weeds. More data for several years and field trials would be preferable to evaluate the influence of site-specific factors. Yet, there is indications that intercropping could be a promising agricultural practice to increase the N concentration in WOR and may have the possibility to decrease the need for N fertilizers in organic cultivation.

,

Samodling av växter kan användas för att främja en högre skörd samt minimera förekomst av ogräs, sjukdomar och insektsskador. Baljväxter används ofta som en kompanjongröda i samodling eftersom de kan fixera kväve. I detta arbete undersöktes möjligheterna för högre kväveinnehåll, större biomassa och bättre ogräskonkurrens i ekologisk höstraps som odlats tillsammans med baljväxter (åkerböna, lupin, vicker och klövermix) på hösten. Biomassa av raps, baljväxter och ogräs samt kväveinnehåll samlades in i november från två fältförsök från två olika år, ett från Örebro län och det andra från Västra Götalands län. Kväveinnehållet var lägre i höstraps utan kompanjongröda än i samodlad höstraps 2021. Det var mer biomassa av höstraps hösten 2022 än 2021. Det fanns en signifikant skillnad i biomassa 2021, där biomassan av höstraps utan kompanjongröda var högre än för höstraps samodlad med baljväxt. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan behandlingarna (baljväxter och radavstånd) för hösten 2022. Det fanns ett positivt samband mellan biomassa av
höstraps och ogräs för 2021 för två av behandlingarna, höstraps utan kompanjongröda samt höstraps odlad tillsammans med en klöverblandning, men inget signifikant samband för resterande behandlingarna under samma år eller 2022. Det fanns inget signifikant samband mellan kompanjongrödorna när det gäller skillnader mellan de tre mest förekommande ogräsen. Det var mer biomassa av kompanjongrödorna i 2021 än 2022, men det var mer ogräs i 2022 än 2021.
Samodling tillsammans med baljväxter verkar öka kväveinnehållet i höstraps, men verkar inte ha någon påverkan på mängden biomassa. Under 2021 verkar den sena sådden ha påverkat både biomassan, konkurrenskraften och skörden av höstraps. Större biomassa av höstraps verkar inte leda till en mindre biomassa av ogräs, snarare tvärtom, troligtvis på grund av interspecifik konkurrens.
En jordartsförändring av fältet inom försöket för 2022 påverkade troligen ogräsförekomsten och våtvikten av ogräs. Ytterligare data över flera år och från fler fältförsök vore fördelaktigt för mer tillförlitliga resultat. Trots detta finns det tecken på att samodling kan vara en fördelaktig metod inom jordbruket för att öka kväveinnehållet i höstraps och kanske kunna minska behovet att kvävegödsel i ekologisk odling.

Main title:Companion crops in winter oilseed rape
Subtitle:effects on nitrogen concentration, biomass, and prevalence of weeds at the end of autumn growth
Authors:Johansson, Stina
Supervisor:Kollberg, Ida and Edin, Eva and Wallenhammar, Ann-Charlotte and Engström, Lena
Examiner:Weih, Martin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY011 Agricutural programme - Soil/Plant, 300.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology
Keywords:biomass, companion crops, intercropping, legumes, nitrogen concentration, organic cultivation, weeds, winter oilseed rape
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19456
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19456
Language:English
Deposited On:08 Sep 2023 06:25
Metadata Last Modified:09 Sep 2023 01:03

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics