Home About Browse Search
Svenska


Andén, Klara and Larsson Udd, Emma, 2023. Grönytor i en grå årstid : en platsanalys utifrån hälsofrämjande kvaliteter vintertid. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Psykisk ohälsa är ett problem i dagens samhälle. I Sverige ökar den psykiska ohälsan och av årstidsrelaterade depressioner är vintern den årstid som dominerar i statistiken. Forskning inom miljöpsykologi visar att utemiljöer kan fungera hälsofrämjande bland annat genom att bidra till återhämtning. Arbetets syfte är att identifiera kvaliteter i utemiljöer vintertid som främjar psykisk hälsa genom att ta fram ett ramverk och tillämpa det vid platsanalys. Arbetet ämnar bidra med kunskap kring hur stadsplanering och gestaltning av utemiljöer vintertid kan förebygga psykisk ohälsa samt bidra till återhämtning av exempelvis utmattning, depression och ångest. En platsanalys av Flogsta utförs. Resultaten visar att Flogsta erhåller ett flertal utemiljöer med kvaliteter som främjar psykisk hälsa. Å andra sidan brister området i vinterkvaliteter, speciellt när det kommer till de gestaltade element som skulle kunna öka kvaliteten på platserna. Exempel på detta är brist på skydd mot oönskat väder, på tillgängliggörandet av tydliga vinteraktiviteter och en generell brist på vinteranpassning i utemiljöerna. Det är istället förekomsten av mer naturlika områden som bidrar med många av kvaliteterna som kan nyttjas året om. Bristen på vinteranpassning antas resultera i minskad användning av utemiljöerna vintertid och därmed påverka de boendes psykiska hälsa. Med studien ville vi kunna bidra till att fylla den kunskapslucka som finns inom forskningen i hur utemiljöer påverkar människor under vintern. Med ramverkets hjälp kunde kvaliteter identifieras men samtidigt är ramverket i behov av utveckling för att nå sin fulla potential.

,

Mental illness is a problem when it comes to public health today. In Sweden mental illness increases and the wintertime contribute to the majority of cases of seasonal depression. Research in environmental psychology show that the outdoor environment can serve as a resource of recovery and rehabilitation. The aim of this essay is to identify qualities in outdoor environments during winter that contribute to mental health through creating a framework and applying it to a field analysis. The study aims to contribute with knowledge on how city planning and design can prevent mental illness and have a positive impact on recovery of mental disorders such as fatigue, depression and anxiety. A site analysis is applied on Flogsta. The results show that in general the residents of Flogsta have access to a wide range of public outdoor spaces with qualities that contribute to mental health. On the other hand the area lacks winter qualities, especially when it comes to urban planning and man-made elements that could contribute to the quality of the spaces. Many of the health benefiting qualities in the area will only reach the people in the warmer months since there is no protection against bad weather, lack of winter activities and no clear adaptation to the colder months. Areas with nature contributes with qualities all year round. The lack of adaption to winter is assumed to result in less use of the outdoor environment in wintertime which is a lost opportunity to promote mental health. With the study we wanted to contribute to more research about how outdoor environments can affect mental health in the wintertime. With help of the framework we could identify qualities but at the same time the framework can be improved to reach its full potential.

Main title:Grönytor i en grå årstid
Subtitle:en platsanalys utifrån hälsofrämjande kvaliteter vintertid
Authors:Andén, Klara and Larsson Udd, Emma
Supervisor:Leposa, Neva
Examiner:Nordh, Helena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY009 Landscape Architecture Programme - Uppsala 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:vinter, psykisk hälsa, miljöpsykologi, platsanalys, hälsofrämjande miljökvaliteter
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500563
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500563
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:20 Apr 2023 05:49
Metadata Last Modified:21 Apr 2023 01:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics