Home About Browse Search
Svenska


Hermansson, Nils and Åkerblom, Albin, 2023. Profitability of optimizing biogas production in dairy farms : an experimental case study of a Swedish dairy farm´s usage of nitrogen in digestate as a nutrient resource for crop production. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Biogas has the potential to be a contributor to sustainable energy for electricity, fuel, and heating. Because of that, there are different alternatives for biogas plants. In this study, a farm-based biogas plant for electricity production has been of interest. The related earnings and costs have been compared in eight different case farm alternatives to determine whether investing in a farm-based biogas plant is profitable. All case farm alternatives have had their base in milk production. Four of the case farm alternatives have had conventional agriculture, where two have had 200 dairy cows and 280 hectares of arable land, and two have had 400 dairy cows with 560 hectares of arable land. Each production size has compared one alternative without biogas production and one alternative with biogas production. The same structure has been used for the remaining four case farm alternatives with an organic agriculture focus.

The findings have been found using linear optimization models for each of the eight case farm alternatives. The results showed that the alternatives with 200 dairy cows with 280 hectares of arable land and biogas production were marginally profitable regardless of agricultural focus compared to the alternative with the same number of dairy cows, hectares of arable land, and agricultural focus. In the conventional alternative, the case farm with biogas production increased their overall profit with approximately 30 000 SEK compared to the alternative without biogas production. In the organic alternative the profit from biogas production increased more, as the difference was approximately 150 000 SEK.

When alternatives with 400 dairy cows and 560 hectares of arable land was investigated, a farm-based biogas plant proved profitable and contributed significantly to the overall result. In the conventional alternative, the biogas plant contributed with roughly 600 000 SEK to the overall profit, compared with approximately 830 000 SEK. When comparing all the eight case farm alternatives, the conventional agricultural focus proved more profitable than their organic counterparts. It could be explained by higher yield per hectare, the cheaper cost for feed ration inputs, the higher price for sales of calves and less cost per additional nitrogen needed.

The main difference between the case farm alternatives without biogas production compared to those with it is that the cost for nitrogen is much higher when not having biogas production. That is because the digestate from the biogas production, given the study's substrate mixture, contains a higher percentage of nitrogen per tonne.

,

Biogas har potential att bidra till hållbar energi för el, bränsle och värme. Till följd av det finns det olika alternativ för biogasanläggningar. I denna studie har en gårdsbaserad biogasanläggning för elproduktion varit av intresse. De relaterade intäkterna och kostnaderna har jämförts i åtta olika fallgårdsalternativ för att avgöra om det är lönsamt att investera i en gårdsbaserad biogasanläggning. Alla fallgårdsalternativ har haft sin bas i mjölkproduktion. Fyra av fallgårdsalternativen har haft konventionellt jordbruk, där två har haft 200 mjölkkor och 280 hektar åker och två har haft 400 mjölkkor med 560 hektar åker. Varje produktionsstorlek har jämfört ett alternativ utan biogasproduktion och ett alternativ med biogasproduktion. Samma struktur har använts för de återstående fyra fallgårdsalternativen med inriktning på ekologiskt jordbruk.

Fynden har hittats med hjälp av linjära optimeringsmodeller för vart och ett av de åtta fallgårdsalternativen. Resultaten visade att alternativen med 200 mjölkkor med 280 hektar åker och biogasproduktion var marginellt lönsamma oavsett jordbruksinriktning jämfört med alternativet med samma antal mjölkkor, hektar åker och jordbruksinriktning. I det konventionella alternativet ökade fallgården med biogasproduktion sin totala vinst med cirka 30 000 SEK jämfört med alternativet utan biogasproduktion. I det ekologiska alternativet ökade vinsten från biogasproduktion mer, då skillnaden var cirka 150 000 kr.

När alternativ med 400 mjölkkor och 560 hektar åkermark undersöktes visade sig en gårdsbaserad biogasanläggning vara lönsam och bidrog väsentligt till det totala resultatet. I det konventionella alternativet bidrog biogasanläggningen med cirka 600 000 SEK till den totala vinsten, jämfört med cirka 830 000 SEK. När man jämförde alla de åtta fallgårdsalternativen visade det sig att fokus på konventionellt jordbruk var mer lönsamt än deras ekologiska motsvarigheter. Det kan förklaras av högre avkastning per hektar, den billigare kostnaden för foderransoner, det högre priset för försäljning av kalvar och lägre kostnad per ytterligare kväve som behövs.

Den största skillnaden mellan fallgårdsalternativen utan biogasproduktion jämfört med de med den är att kostnaden för kväve är mycket högre när man inte har biogasproduktion. Det beror på att rötresterna från biogasproduktionen, givet studiens substratblandning, innehåller en högre andel kväve per ton.

Main title:Profitability of optimizing biogas production in dairy farms
Subtitle:an experimental case study of a Swedish dairy farm´s usage of nitrogen in digestate as a nutrient resource for crop production
Authors:Hermansson, Nils and Åkerblom, Albin
Supervisor:Andersson, Hans
Examiner:Ferguson, Richard
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1542
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY008 Agronomprogrammet ekonomi 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:biogas, optimization, profitability, economic effects, organic, conventional, agriculture, dairy farms, digestate, nitrogen, biogas, optimering, lönsamhet, ekonomiska effekter, ekologiskt, konventionellt, lantbruk, mjölkgårdar, rötrester, kväve
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19296
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19296
Language:English
Deposited On:08 Aug 2023 10:50
Metadata Last Modified:09 Aug 2023 01:00

Repository Staff Only: item control page