Home About Browse Search
Svenska


Edvardsson, Sandra, 2023. Rödklöverensilage till suggor : effekter på produktion, reproduktionsorgan, grisningsbeteende och grisningsförlopp. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Målet med studien var att undersöka effekterna av en rödklöverdiet rik på fytoöstrogener på suggor i smågrisproduktion med avseende på produktion (kullstorlek, antal levande födda kultingar, antal dödfödda kultingar, antal stenfoster och kultingarnas födelsevikt), reproduktionsorgan, grisningsförlopp och grisningsbeteende. Totalt ingick 21 renrasiga yorkshiresuggor i studien och delades med hjälp av matchning med avseende på kullnummer och omgång in i två grupper med 12 suggor i kontrollgruppen och 9 suggor i behandlingsgruppen. Båda grupperna utfodrades delvis med ett kommersiellt suggfoder utan innehåll av fytoöstrogener. Kontrollgruppen utfodrades utöver det med vitklöverensilage (VK) innehållande mycket låga nivåer av fytoöstrogener (0,01 g biochanin A/kg, 0,02 g daidzein/kg, 0,09 g formonentin/kg) och behandlingsgruppen med rödklöverensilage (RK) innehållande höga nivåer av fytoöstrogener (1,38 g biochanin A/kg, 0,11 g daidzein/kg, 8,08 g formonentin/kg, 0,16 g genistein/kg). Suggorna följdes under 2 grisningsomgångar under vilka de filmades i grisningsboxarna. En vecka efter avvänjningen efter sista grisningen slaktades totalt 11 suggor varav 5 från VK och 6 från RK för undersökning och utvärdering av reproduktionsorganen. Inga signifikanta skillnader mellan grupperna i total kullstorlek, antal levande födda kultingar, antal dödfödda kultingar, antal stenfoster, kultingarnas födelsevikter eller andel gyltkultingar respektive galtkultingar kunde påvisas. Inte heller observerades några signifikanta skillnader i varken grisningsförlopp (total tid för grisningen, total tid från att första kultingen föds till att den diar, total tid från att sista kultingen föds till att den äter samt längd för efterbördsfasen) eller grisningsbeteende (suggornas tidsbudget samt hur mycket de rörde på sig). Vid obduktion med fokus på reproduktionsorganen kunde inga betydelsefulla skillnader mellan grupperna återfinnas. Givet de nivåer av fytoöstrogener som suggorna i försöket exponerades för kunde inga negativa effekter av utfodring med rödklöverensilage påvisas med avseende på produktion, reproduktionsorgan, grisningsförlopp eller suggornas beteende under grisning. Detta bör dock tolkas med försiktighet, framför allt på grund av att det är få individer i grupperna. Resultaten kan utgöra en värdefull grund för framtida utfodringsrekommendationer för suggor.

,

A total of 21 pure bred Yorkshire sows were used to evaluate the effects of a feeding strategy including red clover silage rich in phytoestrogens on their production, reproductive organs, farrowing course and farrowing behaviour. The sows were divided into two groups by matching with respect to litter number and farrowing batch. Both groups were fed a commercial sow feed and additional clover silage (white clover silage for the control group, VK, and red clover silage for the treatment group, RK,). The commersial sow fed contained no phytoestrogens, the white clover silage contained a small amount of phytoestrogens (0,01 g biochanin A/kg, 0,02 g daidzein/kg, 0,09 g formonentin/kg) and the red clover silage a high amount of phytoestrogens (1,38 g biochanin A/kg, 0,11 g daidzein/kg, 8,08 g formonentin/kg, 0,16 g genistein/kg). The groups were studied during two farrowing batches. At the end of the study, which occured a week after weaning of the piglets in the second farrowing, 11 sows were slaughtered in order to evaluate their reproductive organs. No difference between the groups with respect to litter size, number of piglets born live respectively number of piglets born dead and mummified, litter weight, individual birth weights and the proportion of male and female piglets could be observed between the groups. Neither were there any significant distinctions between the groups regarding farrowing behaviour (time budget of the sows including how often they changed position and location in the pen) and farrowing course (total time for farrowing, total time from the birth of the first piglet until it suckled for the first time, total time from the birth of the last piglet to the first feeding of the sow and the total time for the expulsion of the after birth). At autopsy with focus on the reproductive organs no differences between the sows fed with VK and RK could be seen. Given the levels of phytoestrogens the sows in this study were exposed to no negative effects of feeding sows with red clover could be seen regarding production, reproductive organs, sow behaviour or farrowing course. This should be interpreted with caution, mainly due to the small amount of animals in each group. The results can contribute with valuable insights into the effects of phytoestrogens on sows which could be used for future feeding recommendations.

Main title:Rödklöverensilage till suggor
Subtitle:effekter på produktion, reproduktionsorgan, grisningsbeteende och grisningsförlopp
Authors:Edvardsson, Sandra
Supervisor:Åkerfeldt, Magdalena and Vu, Emy
Examiner:Wallenbeck, Anna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY009 Veterinary Medicine programme, 330.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)
Keywords:sugga, rödklöverensilage, fytoöstrogener, isoflavoner, grisningsförlopp, grisningsbeteende, produktion, reproduktionsorgan
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18582
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18582
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal feeding
Language:Swedish
Deposited On:13 Feb 2023 09:25
Metadata Last Modified:14 Feb 2023 02:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics