Home About Browse Search
Svenska


Wreland, Maja, 2023. Finns det ett samband mellan vad den unga hunden utfodras med och resultat på HD- och ED-röntgen?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

[img]
Preview
PDF
648kB

Abstract

Höftledsdysplasi (HD) och armbågsledsdysplasi (ED) är utvecklingsstörningar som leder till missbildningar i lederna. Sjukdomarna har genetisk bakgrund men trots omfattande avelsprogram mot sjukdomarna kvarstår problemen hos många hundar. Syftet med denna litteraturstudie var därför att undersöka om det fanns något samband mellan vad hundar utfodras med och utvecklingen av HD och ED. Sjukdomarna förekommer främst hos de större hundraserna och uppkommer vanligtvis i ung ålder då hundarna har den snabbaste tillväxten, men det finns fall där sjukdomarna har utvecklats i senare ålder. Utöver den genetiska faktorn, påverkar diverse miljöfaktorer resultatet av svårighetsgraden på sjukdomarna. Bland annat är faktorer som kön och ålder intressanta när det kommer till utvecklingen av de båda sjukdomarna. Men i denna litteraturstudie ligger fokus på hur utfodringen kan påverka utvecklingen av sjukdomarna och metoden som användes var att söka vetenskapliga artiklar genom olika databaser samt läsa facklitteratur. Resultatet påvisade att faktorer inom nutrition och utfodring som visade sig ha inverkan på sjukdomarna var exempelvis överutfodring av kalcium, fri tillgång på foder (ad lib) och ett för högt energiintag, medan protein visade sig vara en faktor med mindre betydelse för sjukdomarnas utveckling. Det är svårt att säga till vilken grad dessa nutritions- och utfodringsfaktorer påverkar utvecklingen av sjukdomarna, men resultatet i denna litteraturstudie indikerar att dessa faktorer har en bidragande del.

,

Hip dysplasia (HD) and elbow dysplasia (ED) are developmental disorders that cause malformations in the affected joints. The diseases have a genetic background and despite extensive breeding programs against the diseases, the problem remains in many dog breeds. The aim of this literature review was therefore to examine whether there was any connection between what the dogs are fed and the development of HD and ED. The diseases occur mainly in larger dog breeds and usually appear at a young age when the dogs have the fastest growth rate, but there are cases where the diseases have developed at a later age. In addition to the genetic factor, various environmental factors influence the outcome of the severity of the diseases. For example, factors such as gender and age are interesting when it comes to the development of both diseases. But in this literature review the focus were on feeding and the method that was used was to search for scientific articles through various databases and read peer reviewed articles. Factors within the nutrition and feeding domain that have shown an impact on these diseases include overfeeding of calcium, free access to feed (ad lib) and an excessively high energy intake, whereas protein has been found to be a less significant factor in the development of the diseases. It is difficult to determine the exact extent to which these nutritional and feeding factors affect the diseases, but the results of this literature review indicate that these factors play a contributing part in their development.

Main title:Finns det ett samband mellan vad den unga hunden utfodras med och resultat på HD- och ED-röntgen?
Authors:Wreland, Maja
Supervisor:Wistedt, Anna
Examiner:Ringmark, Sara
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY008 Agriculture Programme - Animal Science, 300.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)
Keywords:höftledsdysplasi, armbågsledsdysplasi, ledsjukdomar, hund, nutrition, utfodring
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19090
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19090
Language:Swedish
Deposited On:29 Jun 2023 07:52
Metadata Last Modified:30 Jun 2023 01:05

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics