Home About Browse Search
Svenska


Webjörn, Zara, 2023. Rabies in rural Cambodia : A pilot study on social acceptance of an oral vaccination campaign of dogs and community rabies awareness. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Rabies is a deadly zoonotic disease that kills approximately 60,000 people every year, with around 60% of the cases in Asia. There exists no treatment for rabies once symptoms have started to appear and the disease always leads to death of the patient. Therefore, prophylactic treatment, such as pre-exposure prophylaxis (PrEP) or post-exposure prophylaxis (PEP), is of uttermost importance. 99% of human rabies cases is caused by transmission from a rabid dog, most commonly by dog bites. Cambodia is one of the countries in the world with highest incidence rate of rabies, with 3.5 times as high incidence rate as India. Together with the highest dog-human ratio in the world and 95% of dog bite victims not getting PEP, rabies is a serious threat to the Cambodian people.
The best way to stop human rabies is to stop dogs from being infected. This is done by vaccinations, traditionally as injections. To reach herd immunity, 60-70% of the dog population needs to be vaccinated. However, since the majority of the dogs in Cambodia are free-roaming and are not used to being restrained and has never seen a veterinarian, it is hard to reach all of the dogs during vaccination campaigns.
This is why oral rabies vaccinations (ORV) might be a good alternative or complement to vaccine injections. Since there is no need to handle dogs when giving ORV, it is possible to reach the dogs that otherwise would have been impossible or dangerous to give injections to, and this way, it is possible to reach the threshold for herd immunity in the population.
This study aimed to evaluate the social acceptance of ORV in rural villages with unvaccinated dogs in three provinces in Cambodia and evaluate the general rabies knowledge in the same areas. This was done through mixed method, with dog owner questionnaires, key informant interviews and focus group discussions. The study found that the social acceptance towards ORV is very good and almost everyone in all of the provinces were positive towards ORV. The will to vaccinate the dogs was high, as long as the vaccine is free of charge or cost no more than $3. However, the general rabies knowledge was surprisingly low in all the provinces compared to earlier studies done in Cambodia, with 40% not knowing what rabies is and about 50% not knowing that rabies has a 100% mortality. Other studies have found that villages with unvaccinated dogs generally have a lower level of rabies knowledge, which can explain these findings.

,

Rabies är en dödlig zoonotisk sjukdom som dödar ungefär 60 000 människor per år, med ungefär 60 % av fallen i Asien. Det finns ingen behandling mot sjukdom när symtom väl har uppkommit och sjukdomen leder alltid till döden. Det är därför av yttersta vikt att tillämpa profylaktisk behandling, så som preexpositionsprofylax (PrEP) eller postexpositionsprofylax (PEP), för att förhindra sjukdom. 99 % av alla humana rabiesfall är orsakade av smitta från hundar, oftast via hundbett. Kambodja är ett av de rabiestätaste länderna i världen, med 3,5 gånger så hög incidens som Indien. Landet har även den högsta hunddensiteten i världen, men enbart 5 % av hundbetts-offren i Kambodja får PEP. Således är rabies ett mycket allvarligt hot mot den kambodjanska befolkningen.
Det bästa sättet att stoppa rabies är att förhindra hundar från att bli infekterade. Detta görs traditionellt med vaccinationer genom injektioner. För att nå flockimmunitet behöver 60–70 % av hundarna i en population bli vaccinerade. Då hundarna i Kambodja generellt är lösgående, inte vana vid att bli fasthållna och de flesta aldrig har träffat en veterinär, är det svårt att vaccinera alla hundar vid vaccinationskampanjer.
Orala rabiesvaccinationer (ORV) kan vara ett bra alternativ eller komplement till injektions-vaccinationer. Eftersom hundarna inte behöver hanteras vid ORV är det möjligt att vaccinera hundar som annars hade varit omöjliga, eller farliga, att ge injektioner till. På detta sätt är det möjligt att uppnå flockimmunitet i populationen.
Den här studien ämnade undersöka den sociala acceptansen för ORV på landsbygden i byar i tre provinser i Kambodja med ovaccinerade hundar och undersöka rabieskunskapen i samma områden. Studien genomfördes med blandade metoder, inklusive hundägarenkäter, nyckelpersonsintervjuer och fokusgruppsdiskussioner. Studien fann att den sociala acceptansen för ORV är mycket god och att nästan alla i samtliga provinser var positivt inställda till ORV. Viljan att vaccinera hundarna är hög, så länge vaccinet är gratis eller inte kostar mer än $3. Dock är rabieskunskapen lägre i dessa byar jämfört med tidigare studier som har gjorts i Kambodja, med 40 % som inte vet vad rabies är och ca 50 % som inte vet att rabies har 100 % mortalitet. Andra studier har sett att ovaccinerade byar har generellt lägre kunskap om rabies än vaccinerade byar, vilket kan förklara dessa fynd.

Main title:Rabies in rural Cambodia
Subtitle:A pilot study on social acceptance of an oral vaccination campaign of dogs and community rabies awareness
Authors:Webjörn, Zara
Supervisor:Lindahl, Johanna and Tum, Sothyra and Pettersson, Emelie
Examiner:Berg, Mikael
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:zoonosis, canines, Southeast Asia, rabies, vaccines
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18796
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18796
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:English
Deposited On:28 Apr 2023 08:25
Metadata Last Modified:24 Apr 2024 01:15

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics