Home About Browse Search
Svenska


Magnusson, Johanna and Wolter, Johanna, 2023. Multifunktionella dagvattenlösningar : en jämförande studie av tre dagvattenanläggningar. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Förtätning av våra städer ökar andelen hårdgjord mark och således ökar belastningen på dagens ledningssystem vid kraftiga regn. En lösning är att utnyttja möjligheter till att fördröja dagvattnet genom olika typer av dagvattenanläggningar i staden. Syftet med arbetet är att genom platsanalyser undersöka multifunktionalitet hos dagvattenlösningar utifrån ekologiska, sociala och estetiska värden. Fokus kommer ligga på att jämföra och undersöka likheter och skillnader mellan platserna. Ett analysprotokoll kommer uppföras utifrån kategorierna för att systematiskt kunna bedöma platserna utifrån samma utgångspunkter. Analysprotokollet har baserats på i Ian Thompsons (2000a, b) teori om trivalent design och Elisa Lähde et al. (2019) analysmodell. Vidare har analysprotokollet applicerats på anläggningarna Jaktgatan & Lövängsgatan, Rålambshovsparken och Elsa Eschelssons park. Resultatet visar att en parks storlek påverkar det sociala värdet, ju större yta desto högre sociala värden går att se. De ekologiska värdena är oberoende på anläggningarnas storlek. De estetiska värdena höjs kraftigt av element så som stående vatten och påverkar även de sociala och ekologiska aspekterna och skapar således multifunktionalitet.

,

The densification of cites makes the proportion of hard surfaces increase and therefore increase the stress on the stormwater management system. A solution is to utilize possibilities to delay run-off water by different retention stormwater facilities in the city. The purpose of the study is through site analysis investigate multifunctionality within these facilities from ecological, social and aesthetic values. The focus will be on compering and investigate similarities and differences between the sites. An analysis protocol has been set up to systematically assess the sites from the same premisses. The analysis protocol has been based on Ian Thompsons (2000a, b) theory about trivalent design and Elisa Lähde et al. (2019) analysis model. Furthermore the analysis protocol has been applied to the sites: Jaktgatan & Lövängsgatan, Rålambshovsparken and Elsa Eschelssons park. The result demonstrate that a park size affects its social value, the bigger park the higher social values can be observed. The ecological values are independent of the sites size. The aesthetic value is substantially increased by element such as standing water and which additionally effect the social and ecological values, which therefore creates multifunctionality.

Main title:Multifunktionella dagvattenlösningar
Subtitle:en jämförande studie av tre dagvattenanläggningar
Authors:Magnusson, Johanna and Wolter, Johanna
Supervisor:Lundvall, Anna
Examiner:Blombäck, Karin and Nordh, Helena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY009 Landscape Architecture Programme - Uppsala 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Multifunktionell, dagvatten, förtätning, trivalent design, hållbar stadsutveckling, klimatanpassning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500570
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500570
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:02 May 2023 07:19
Metadata Last Modified:03 May 2023 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics