Home About Browse Search
Svenska


Berg, Maja, 2023. En bedömning av risker och hälsofördelar vid konsumtion av opastöriserad mjölk. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Department of Molecular Sciences


Full text not available

Abstract

Komjölk är ett livsmedel som länge konsumerats och förädlats i hela världen. Sedan 1937 är det lagstiftat att all mjölk som säljs i butik i Sverige ska pastöriseras och opastöriserad mjölk får bara säljas direkt från gården i små mängder. Pastörisering är en värmebehandling som förgör sjukdomsframkallande bakterier, inaktiverar enzymer samt förlänger produktens hållbarhet markant. Lagstiftningen har sett ungefär detsamma ut sedan 1937, trotts det så existerar ett flertal intresseföreningar internationellt som förespråkar konsumtionen av opastöriserad mjölk på grund av påstådda hälsofördelar. Syftet med följande litteraturstudie är att analysera riskerna och eventuella hälsofördelar vid konsumtion av opastöriserad komjölk. Ytterligare att fördjupa sig i den rådande lagstiftningen, vilka patogener som kan förekomma i mjölk samt matförgiftningsstatistik.
Hälsoaspekter som presenteras av personer och intresseföreningar är bland annat att pastörisering skadar eller reducerar näringsvärden i mjölken och att konsumtionen av opastöriserad mjölk reducerar förekomsten av atopi. Forskningen har visat att det finns ett samband mellan konsumtionen av opastöriserad mjölk och en minskning i utveckling av atopi. Dock kan de resultaten påverkas av omgivningarvariabler, dessutom är mekanismerna bakom inte fastställda. Att pastörisering påverkar mjölkens sammansättning på ett sätt som förstör näringsinnehållet har inte påvisats av forskningen. Riskerna vid konsumtion av opastöriserad mjölk inkluderar parasiter och virus, men det som i störst utsträckning orsakar sjukdom hos människor är bakterier, De som har allvarligast påverkan på humanhälsa är, Listeria monocytogenes, Campylobacter jejuni, STEC, och Salmonella spp., särskilt om man är i riskgrupp. Forskningen visar att patogener förekommer regelbundet i mjölk och utgör därför en fara för folkhälsan. Utbrott med opastöriserad mjölk som källa är relativt få, bland annat för att matförgiftning underrapporteras men också på grund av låg konsumtion av denna mjölk. Slutsatsen är därför att opastöriserad mjölk inte bör konsumeras på grund av de säkerställda riskerna och för att det saknas vetenskapligt bevis kring påstådda positiva hälsofördelar.

,

Bovine milk has been consumed and processed globally for a long time. Since 1937 the Swedish law states that all milk sold to the public needs to be pasteurized, and raw milk can only be sold in small quantities directly from the farm. Pasteurization is a heat treatment that kills bacteria, inactivates enzymes and extends the shelf life of the product significantly. The legislation has been consistent since 1937, however, there are several international organisations which advocate for the consumption of raw milk due to alleged health benefits. The purpose of this report is to analyse the risks and the potential health benefits that come with the consumption of unpasteurized milk. In addition, to discuss the current legislation, the pathogens that can be found in milk, and statistics regarding food poisoning.
The health aspects that are suggested in connection to raw milk consumption include that pasteurization will damage or reduce the nutrients in the milk. Moreover, that the consumption of raw milk can reduce the development of atopy. The literature has shown that there is a correlation between consumption of raw milk and a decrease in the development of atopy. However, the results can be affected by environmental variables and the mechanism behind this correlation are not established. Research has not been able to show that pasteurization has a significant impact on the nutritional value of the milk. The risks associated with the consumption of raw milk include parasites and viruses however, it is bacteria that most commonly cause illness in humans. The most serious consequences are caused by the pathogens, Listeria monocytogenes, Campylobacter jejuni, STEC, and Salmonella spp., especially for individuals who are immunosuppressed. Studies have shown that pathogens are regularly present in milk and therefore pose a danger to public health. Outbreaks with unpasteurized milk as source of infection are relatively few, partly due to underreporting of food poisoning but also because of the low consumption of raw milk. Therefore, the conclusion is that unpasteurized milk should not be consumed due to the confirmed risk and the lack of scientific evidence regarding alleged health benefits.

Main title:En bedömning av risker och hälsofördelar vid konsumtion av opastöriserad mjölk
Authors:Berg, Maja
Supervisor:Lundh, Åse
Examiner:Johansson, Monika
Series:Molecular Sciences
Volume/Sequential designation:2023:24
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY010 Agronomprogrammet - livsmedel, för antagna fr.o.m. 2016 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Department of Molecular Sciences
Keywords:komjölk, pastörisering, hälsofördelar, risker, patogener
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19445
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19445
Language:Swedish
Deposited On:06 Sep 2023 10:27
Metadata Last Modified:07 Sep 2023 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics