Home About Browse Search
Svenska


Karlsson, Lisa and Lenz, Erik, 2023. Ekonomiska och miljömässiga konsekvenser, möjligheter och förutsättningar vid virkestransport på vägar med bärighetsklass 4 jämfört med bärighetsklass 1. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: SLU, School for Forest Management

[img]
Preview
PDF
997kB

Abstract

För drygt 700 år sedan påbörjades arbetet med virkestransporter i Sverige, då för att försörja gruvor och stålindustrier. Sedan dess och förmodligen en lång tid framåt kommer virkestransporter att utgöra en vital del av samhällsstrukturen i Sverige. De dåtida transporterna skedde fram till mitten av 1900-talet i princip endast på rinnande vatten, så kallad flottning. Men lastbilarna och tågen utvecklades snabbt och tog marknadsandelar av flottningen i högt tempo.

Att vi nu enbart transporterar rundvirket till industrierna med lastbilar innebär inte att de, eller vägnätet, är färdigutvecklade. Senast 2018 började man upplåta delar av det svenska vägnätet för större timmerbilar med en totalvikt på 74 ton jämfört med tidigare begränsning på 64 ton.

I denna studie har skillnaderna i lönsamhet och miljöpåverkan jämförts mellan BK4-ekipage (lastbil tyngre än 64 ton) kör med full vikt eller med en bruttovikt om 64 ton. Detta genom att studera insamlad statistik från det transportledande företaget Westan. Datainformationen är från år 2022 och innehåller bland annat dieselförbrukning, lastvikt och körsträcka. Utöver databearbetningen genomfördes en studie av befintlig litteratur som behandlar ämnet och intervjuer med åkare som kör för Westan.

Utifrån datan kan det inte statistiskt bevisas att en BK4-bil som har mer än 50 procent körningar på BK4-väg är mer bränsleeffektivt än om samma bil har färre än 50 procent BK4-körningar. Det förekommer även ett stort antal variabler och felkällor som påverkar resultaten, exempel på dessa är förarens yrkesskicklighet, geografins topografi och skillnader i lastbilarnas utförande.

,

In the 14th Century the first timber transportation took place in Sweden in order to provide for mines and the steel industry. Since then and probably a long time in the future timber transportation will continue to be a vital part of the whole Swedish society. The first method of transport was floating in the rivers and in other watercourses. Floating was mainly used until the mid-20th century when trains and trucks started to develop at a rapid pace.

Today, trucks are mainly used in timber transport from the forest to the industries. They have not been perfected. In 2018 a process of allowing heavier trucks (74 tons compared to 64 tons) on selected parts of the Swedish road network.

In this study the difference in profitability and environmental impact between a heavy truck with full load or a heavy truck driving with 64 tones has been investigated. The data was collected by Westan, a transport leading company. The data is from the year 2022 and contains among other things fuel consumption, load weight and mileage. Besides from data processing a study of existing literature about the subject was carried out and interviews with truck owners whom have a contract with Westan.

Based on the data material it could not be statistically proven that a BK4 carriage is more fuel efficient than a BK1 carriage. There are also a great number of variables and error sources that effects the results. Example on these are the drivers professional skill, the topography in the geography and difference in the design of the trucks.

Main title:Ekonomiska och miljömässiga konsekvenser, möjligheter och förutsättningar vid virkestransport på vägar med bärighetsklass 4 jämfört med bärighetsklass 1
Authors:Karlsson, Lisa and Lenz, Erik
Supervisor:Valund, Torbjörn
Examiner:Stenhag, Staffan
Series:Examensarbete / SLU, Skogsmästarprogrammet
Volume/Sequential designation:2023:15
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY002 Forest Management - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(S) > School for Forest Management
Keywords:rundvirke, HTC, regeringsuppdrag
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19579
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19579
Language:Swedish
Deposited On:02 Nov 2023 08:44
Metadata Last Modified:03 Nov 2023 02:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics