Home About Browse Search
Svenska


Mikaelsson, Johanna, 2023. Färgen mellan husen : ett möte mellan Jan Gehls teorier om människovänliga städer och forskning om färgens inverkan på människor. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
427kB

Abstract

Färg finns överallt omkring oss och är avgörande för vårt seende och hur vi visuellt uppfattar och förstår vår omgivning. Färg har också fysiologisk och psykologisk effekt på människor och påverkar våra känslor, vårt mående och beteende. Uppsatsen undersöker hur forskning om färgs påverkan på människor kan användas inom landskapsarkitektur för att skapa levande och trivsamma platser i staden. För att sätta färgforskning i en landskapsarkitekturkontext, används arkitekten Jan Gehls forskning om hur vi bör utforma städer och offentliga rum med den enskilda människans behov och upplevelse av stadsrummet som utgångspunkt. Genom litteraturstudie undersöks färgforsknings relevans för landskapsarkitektur i perspektiv av Jan Gehls etablerade och välanvända teorier om stadsbyggande. Studien visar att forskning om färg ur ett miljöpsykologiskt perspektiv kan komplettera delar av Jan Gehls teorier och visar på aspekter där färg kan användas som ett gestaltningsverktyg för att skapa attraktiva stadsrum.

,

Colour is everywhere around us and is crucial to our vision and how we visually perceive and understand our surroundings. Colour also has a physiological and psychological effect on people and affects our emotions, mood and behavior. The thesis examines how research on the impact of colours on people can be used in landscape architecture to create lively and pleasant places in the city. To put colour research in a context of landscape architecture, the architect Jan Gehl's research on how we should design cities and public spaces with the needs and experience of the urban space as a starting point, is used. Through a literature study, the relevance of colour research to landscape architecture is examined in the perspective of Jan Gehl's established and well-used theories on urban design. The study shows that research on colour from an environmental psychology perspective can complement parts of Jan Gehl's theories and shows aspects where colour can be used as a design tool to create attractive urban spaces.

Main title:Färgen mellan husen
Subtitle:ett möte mellan Jan Gehls teorier om människovänliga städer och forskning om färgens inverkan på människor
Authors:Mikaelsson, Johanna
Supervisor:Åkerblom, Petter
Examiner:Lundvall, Anna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:färg, färgperception, miljöpsykologi, Jan Gehl, landskapsarkitektur
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500596
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500596
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:22 Jun 2023 07:23
Metadata Last Modified:23 Jun 2023 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics