Home About Browse Search
Svenska


Eriksson, Ellen and Nordström, Daniel, 2023. En hälsosam dos av Lynch : en undersökning om hur hälsofrämjande miljökvaliteter kan inkluderas i analysmetoder baserade på Kevin Lynchs teori. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
5MB

Abstract

Omfattande trender av urbanisering och förtätning har medfört hälsorelaterade utmaningar, då urbana grönområden ofta tas i anspråk för exploatering. Medan många studier har undersökt grönområdens olika hälsorelaterade fördelar, har desto färre behandlat en inkludering av hälsoaspekter i välanvända stadsplaneringsteorier. Denna uppsats har till syfte att undersöka möjligheten att inkludera hälsofrämjande miljökvaliteter i Kevin Lynchs teori om stadens fem element, som används vid analys och utformning av städer. Detta för att utveckla en analysmetod baserad på Lynchs teori som möjliggör att hälsofrämjande aspekter tas i hänsyn. Hälsoaspekter representeras teoretiskt av perceived sensory dimensions (PSDs), vilka uttrycker åtta generella mänskliga behov i relation till urbana grönområden. Relationen mellan PSDs och Lynchs teori undersöks genom att tillämpa teorierna i analyser av Eriksberg, Uppsala, och sedan jämföra resultatet av de båda analyserna med varandra. Resultatet visar att det finns samband mellan PSDs och Lynchs teori, där PSDs kan användas för att utveckla en analysmetod baserad på Lynchs teori. I analysmetoden tillför PSDs beskrivningar om vilka hälsofrämjande kvaliteter elementen innehar eller bidrar med. Indelningen av PSDs i motsatspar kan också vara ett verktyg i analysmetoden, för att bättre förstå olika platsers förutsättningar och behov. Utvecklingen av analysmetoden är ett första steg i framtagandet av ett verktyg som kan försäkra att hälsofrämjande aspekter tas i hänsyn vid analys och utformning av städer.

,

Comprehensive trends of urbanisation and densification have brought challenges regarding health aspects, as urban green spaces often frequently become the site of for new buildings. While many studies have examined different health benefits of green spaces, fewer have concerned the inclusion of health aspects in well-used urban planning theories. This thesis aims to review the possibilities of including health-enhancing environmental qualities in Kevin Lynch’s theory of the five elements of the city, which is used in urban analysis and design. This in order to develop an analysis method based on Lynch’s theory that enables health-enhancing aspects to be taken into consideration. The health aspects are theoretically represented by perceived sensory dimensions (PSDs), which express eight general human needs in relation to urban green spaces. The relationship between PSDs and Lynch’s theory is examined by applying the theories in analyses of Eriksberg, Uppsala, then comparing the results of both analyses with each other. The result shows that there are connections between the PSDs and Lynch’s theory, where the PSDs can function as a tool for further developing an analysis method based on Lynch’s theory. In the analysis method, the PSDs add descriptions of which health-enhancing qualities the elements have or contribute to. The division of PSDs in opposing pairs can also be a tool in the analysis method, to better understand the conditions and needs of different places. The development of the analysis method is a first step in creating a tool that can ensure that health-enhancing qualities are considered in urban analysis and design.

Main title:En hälsosam dos av Lynch
Subtitle:en undersökning om hur hälsofrämjande miljökvaliteter kan inkluderas i analysmetoder baserade på Kevin Lynchs teori
Authors:Eriksson, Ellen and Nordström, Daniel
Supervisor:Leposa, Neva
Examiner:Vicenzotti, Vera
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY009 Landscape Architecture Programme - Uppsala 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Eriksberg, hälsofrämjande miljökvaliteter, Kevin Lynch, perceived sensory dimensions (PSDs), stadsanalys, stadsplanering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500553
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500553
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:17 Apr 2023 08:27
Metadata Last Modified:18 Apr 2023 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics