Home About Browse Search
Svenska


Jubel, Elvira, 2023. Rening och rekreation : ett gestaltningsförslag för en dagvattendamm i Tallstråket med flytande våtmarker. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
20MB

Abstract

Med ett förändrat klimat och städer som förtätas och hårdgörs ställs högre krav på dagvattenhantering. I städer som förtätas prioriteras även blå- och grönytor ofta bort, och invånarnas möjligheter till rekreation minskar. Detta arbete undersöker därför hur dessa två ämnen kan integreras genom att gestalta en dagvattendamm med fokus på rening och rekreationsvärden. För att optimera reningen används så kallade flytande våtmarker, en relativt ny reningsmetod där växter planteras på en flytande stomme och därefter placeras på en öppen dagvattenanläggning. Växternas rötter tillåts växa genom stommen och extraherar föroreningar från vattnet som sedan lagras i biomassan. Därefter skördas biomassan och omhändertas på lämpligt sätt. Dessutom gynnar flytande våtmarker sedimentering genom att sänka vattnets hastighet, och biofilm som bryter ned föroreningar ansamlas på rötterna. Syftet med detta arbete är att undersöka hur flytande våtmarkerna kan konstrueras med naturmaterial och hur de kan tillämpas på en förprojekterad damm i Tallstråket i södra Uppsala. Dammen blir en del av Södra Åstråket, där många människor rör sig i dagsläget och där fler med stor sannolikhet kommer att röra sig i framtiden. Dessutom ger den upphöjda Kungsängsleden intill arbetsområdet människor god överblick över platsen. Därför undersöker arbetet även hur dammen kan gestaltas med fokus på besökare och förbipasserande. Genom att tillföra olika typer av tillägg och vegetation som ger något för besökare att uppleva tillförs rekreativa värden på en plats som annars endast hade varit en teknisk anläggning, och dammen bidrar på så sätt till en mer social hållbar miljö. Dessutom ger de olika tilläggen, såsom en bro och en brygga, möjligheten för människor att komma nära och betrakta de första flytande våtmarkerna i sitt slag i Uppsala.

,

With a changing climate and densification of cities the requirements for stormwater management increase. In addition, blue and green areas often do not get prioritized in densified cities, and the people’s opportunities for recreation decrease. Therefore, this thesis examines how these two subjects can be combined by designing a stormwater pond focusing on purification of the stormwater and recreational values. To optimize the purification floating treatment wetlands are used. Floating treatment wetlands are a relatively new purification method where plants are planted on a floating platform. The roots of the plants grow through the platform into the water, where they extract pollutants and store them in their biomass. The biomass is then harvested to remove the pollutants from the site. Moreover, the roots create a curtain that slows down the water and benefits sedimentation, and biofilm that breaks down pollutants accumulate on the roots. The purpose of this thesis is to examine how the floating wetlands can be constructed with natural materials and how they can be applied on a pre- designed stormwater pond in Tallstråket in southern Uppsala. The pond will become a part of Södra Åstråket, where many people today pass by and where more people in the future most likely will pass by. Also, Kungsängsleden next to the pond gives people a good overview over the site. Therefore, the thesis also examines how the pond can be designed with a focus on visitors and people passing by the site. By designing the pond in a way that gives something for visitors to experience, recreational values are added to a site that otherwise only had been a technical facility. The pond therefore contributes to a more socially sustainable environment. In addition, by designing the pond with a bridge and a dock, visitors can come close and explore the first floating treatment wetlands of its kind in Uppsala.

Main title:Rening och rekreation
Subtitle:ett gestaltningsförslag för en dagvattendamm i Tallstråket med flytande våtmarker
Authors:Jubel, Elvira
Supervisor:Espmark, Helena
Examiner:Nordh, Helena and Wisselgren, Maria
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY009 Landscape Architecture Programme - Uppsala 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Dagvattendamm, rekreation, flytande våtmarker, Tallstråket, dagvattenhantering, rening, metaller, föroreningar, gestaltning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500675
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500675
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:27 Oct 2023 07:59
Metadata Last Modified:28 Oct 2023 01:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics