Home About Browse Search
Svenska


Halldén, Sara and Åberg, Hanna, 2023. Katter med Diabetes Mellitus : utmaningar vid utfodring i hemmet. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Diabetes mellitus (DM) är en endokrin metabol sjukdom karaktäriserad av hyperglykemi och
orsakas av problem med insulinproduktionen och/eller minskad insulinkänslighet. Tillsammans med
insulininjektioner är diet och utfodringsrutiner en viktig del i långsiktiga behandlingen av katter
diagnostiserade med DM. Tidigare studier har konstaterat att djurägarnas compliance, efterlevnad
av råd, gällande nutrition och utfodring kan variera. Syftet med denna enkätstudie är att undersöka
hur djurägare till katter diagnostiserade med DM följer utfodringsrekommendationer, vilka
utmaningar som finns och hur compliance kan förbättras. Enkäten riktades till djurägare med katter
diagnostiserade med DM och distribuerades i olika grupper på sociala medier.
Studien visade att compliance gällande diet och utfodring i hemmet var relativt hög. Majoriteten
av respondenterna upplevde det även mycket eller ganska lätt att följa de råd och rekommendationer
som getts från djurhälsopersonalen. Trots detta upptäcktes utmaningar gällande compliance, där
exempelvis råd om foderbyte upplevdes svåra. Vad som upplevdes som lätt respektive svårt var
individuellt och påverkades av många faktorer. Respondenterna uttryckte bland annat önskemål om
ökad kunskap om sjukdomen hos djurhälsopersonalen. Respondenterna beskrev även att de funnit
bra stöd och information i sociala mediegrupper inriktade på katter med DM. Några
förbättringsförslag utifrån studien är att ge mer information och stötta djurägarna i behandlingen,
samt att ge individanpassade råd och rekommendationer. I framtiden hade det bland annat varit
intressant att utföra denna studie i större omfattning, där även djurhälsopersonalens synvinkel, samt
kunskapsnivån hos djurägarna gällande DM undersöks.

,

Diabetes mellitus (DM) is an endocrine metabolic disease characterized by hyperglycemia
caused by insufficient insulin production and/or lowered insulin sensitivity. Insulin injections
combined with diet and feeding routines are a crucial part in long term treatment of cats with DM.
According to previous studies, owner compliance regarding diet can vary. The aim of this survey
was to examine owner compliance regarding feeding recommendations, the challenges they possess
and how to improve compliance. The survey was directed towards owners of cats diagnosed with
DM and was distributed through different social media groups.
The current study showed a relatively high compliance to diet and feeding routines. Majority of
respondents considered the advice and recommendations from animal health professionals to be
very or quite easy to follow. Despite this some challenges regarding compliance were noticed, for
example respondents found advice about diet change to be difficult. What was perceived to be easy
or difficult was individual and influenced by many different factors. A request for animal health
professionals to be more knowledgeable regarding DM was expressed. Respondents had also found
valuable support and information in social media groups for cats with DM. Some improvement
suggestions from the study were to provide more information and support the owners in their cat's
treatment and to give individualized advice and recommendations. In the future it is suggested to
perform similar studies on a bigger scale, where animal health professionals’ point of view can be
included and the owner's level of knowledge regarding DM can be determined.

Main title:Katter med Diabetes Mellitus
Subtitle:utmaningar vid utfodring i hemmet
Authors:Halldén, Sara and Åberg, Hanna
Supervisor:Lindqvist, Hanna
Examiner:Rothlin Zachrisson, Ninni
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY010 Veterinary Nursing Programme, 180.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)
Keywords:compliance, diabetesfoder, diabetes mellitus, diet, feline, foder, katt, lågkolhydratdiet, nutrition, rekommendationer, råd, utfodring
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19123
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19123
Language:Swedish
Deposited On:03 Jul 2023 06:11
Metadata Last Modified:04 Jul 2023 01:09

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics