Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Linnéa, 2023. Komjölk kontra växtbaserade alternativ : en jämförande studie kopplat till näringsinnehåll, hälsa och miljöpåverkan. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Department of Molecular Sciences

[img]
Preview
PDF
677kB

Abstract

Den här uppsatsens syfte är att utifrån näringsinnehåll, hälso- och miljöpåverkan jämföra komjölk med växtbaserade alternativ. De växtbaserade dryckerna som rapporten belyser är havre-, soja- och mandeldryck. En litteraturstudie har genomförts varvid flera olika databaser har använts.
Mjölkkonsumtionen har minskat markant de senaste åren medan växtbaserade alternativ har ökat i popularitet Det finns ett flertal faktorer som ligger till grund för varför konsumenter i högre utsträckning väljer växtbaserade alternativ framför komjölk. Smakpreferenser, etiska skäl, allergier, miljöhänsyn och trender är några exempel. Av de växtbaserade dryckerna kommer havredryck kommer på första plats hos konsumenterna följt av sojadryck och därefter mandeldryck.
Argumenten är komplexa för och emot effektiviteten och hållbarheten hos animaliska kontra vegetabiliska livsmedel. Skillnader mellan animaliska och vegetabiliska produkter i relation till proteinkvalitet och näringssammansättning måste tas i beaktning för att få en rättvis bild. Begrepp som Food Matrix och de Nordiska Näringsrekommendationerna (NNR) blir relevanta i sammanhanget. Food Matrix belyser vilka effekter som livsmedlet har på hälsan och sträcker sig bortom näringsinnehållet medan NNR beskriver det rekommenderade intaget av olika livsmedel.
Komjölk består av en mängd ämnen som exempelvis mineraler, vitaminer, protein och fett. Det är en av våra viktigaste källor till kalcium och ger även tillgång till fosfor, riboflavin samt vitamin B12. Komjölk måste enligt lagen vara berikad med vitamin D.
Näringsinnehållet hos de växtbaserade alternativen beror på vilken källa de kommer från (spannmål, baljväxt, nöt etc.), vilka ämnen den är berikad med samt metod för förädling av råvaran till färdig produkt.
En jämförelse mellan komjölk och växtbaserade alternativ utifrån näringstäthet, hälsa och miljöpåverkan blir komplex och det är svårt att isolera en punkt från sitt sammanhang. Det blir därmed en utmaning att bedöma vad ett enskilt livsmedel har för effekter på hälsan. Komjölk samt de växtbaserade alternativen består av flera olika närings- och bioaktiva ämnen. Vi äter måltider där livsmedel kombineras i olika kostmönster och genom det ger en påverkan på hälsan.

,

The purpose of this essay is to compare cow milk with plant-based alternatives based on nutritional content, health, and environmental impact. The plant-based drinks that are highlighted include oat, soy, and almond drinks. A literature study has been performed and several different databases have been used.
Milk consumption has decreased significantly in recent years, while plant-based alternatives have increased in popularity. There are number of factors that underlie why consumers increasingly choose plant-based alternatives over cow milk. Taste preferences, ethical motifs, allergies, environmental consideration, and trends are some examples. Among the plant-based alternatives, oat drink comes in first place among consumers, followed by soy drink and then almond drink.
The arguments are complex for and against the effectiveness and sustainability of animal versus plant foods. Differences between animal and vegetable products in relation to protein quality and nutritional composition must be considered to get a fair picture. Concepts such as Food Matrix and Nordic Nutrition Recommendations (NNR) become relevant in this context. While the Food Matrix highlights the effects that the food has on health and extends beyond the nutritional content, the NNR describe the recommended intake of different food items.
Cow milk consists of several components such as minerals, vitamins, protein, and fat. It is one of our most important sources of calcium and, also provides access to phosphorus, riboflavin, and vitamin B12. According to current food legislation, both cow milk and the plant-based alternatives must be fortified with vitamin D.
The nutritional content of the plant-based alternatives depends on the source they come from (grain, legume, nut, etc.), which substances the product is enriched with and the method of processing.
Comparison between cow milk and plant-based alternatives based on nutrient density, health and environmental impact is complex and it is difficult to isolate one point from its context. It is a challenge to assess the effects of an individual food on health. Cow milk and plant-based alternatives consist of several different nutritional and bioactive substances. We eat meals where foods are combined in different dietary patterns and thereby have an impact on health and environment.

Main title:Komjölk kontra växtbaserade alternativ
Subtitle:en jämförande studie kopplat till näringsinnehåll, hälsa och miljöpåverkan
Authors:Andersson, Linnéa
Supervisor:Lundh, Åse
Examiner:Hansson, Henrik
Series:Molecular Sciences
Volume/Sequential designation:2023:27
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY010 Agronomprogrammet - livsmedel, för antagna fr.o.m. 2016 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Department of Molecular Sciences
Keywords:Näringsinnehåll, miljö, komjölk, växtbaserade alternativ
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19457
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19457
Language:Swedish
Deposited On:08 Sep 2023 07:29
Metadata Last Modified:09 Sep 2023 01:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics