Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Oscar and Persson, Johan, 2023. Skogens egenskaper på lavmark & dess förändring inom renskötselområdet : baserat på riksskogstaxeringsdata. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Skogsbruket och renskötseln verkar idag på samma marker, vilka nyttjas för råvara och som betesmark. Renskötseln är beroende av skogar med bottenskikt av lav- eller lavrik typ då marklav är en essentiell födotillgång för renen vintertid. Denna studie analyserade egenskaper för skog på lavmark samt undersökte hur utvecklingen sett ut mellan 1985 och 2018 inom det svenska renskötselområdet, baserat på data från svenska Riksskogstaxeringens inventeringar. Utöver analys av egenskaper och förändring undersöktes även lavmarkens geografiska fördelning.
Resultat visar att skog på lavmark generellt är gles med högt ljusinsläpp. Arealen lavmark har minskat kraftigt inom renskötselområdet och kvalitén på kvarvarande lavmark har försämrats vilket innebär en minskad fodertillgång för renen. Endast en mindre andel lavmark finns kustnära, vilket är det område där behovet av lavmark som bete generellt är högt vintertid.

,

Forestry and reindeer husbandry uses the same land areas, for wood production and as grazing areas, respectively. The reindeer husbandry is dependent on forests with ground lichen as it is an essential food source for the reindeers during winter. This study analysed, characteristics of forest with ground lichens and examined the change of these forests between 1985 and 2018 within the Swedish reindeer husbandry area, based on data from the Swedish National Forest Inventory. In addition to analysis of characteristics and change, the geographical distribution of the ground lichen was also investigated.
Study results shows that forests in areas with ground lichens is sparse with generally high light penetration. The overall areal distribution of ground lichens has declined in the reindeer husbandry area and the quality of the remaining areas with ground lichens has detoriated, which means a decreased food source for the reindeers. Only a small part of the area with ground lichens are located in coastal areas, where the need of ground lichens to graze is generally high during winter.

Main title:Skogens egenskaper på lavmark & dess förändring inom renskötselområdet
Subtitle:baserat på riksskogstaxeringsdata
Authors:Andersson, Oscar and Persson, Johan
Supervisor:Lind, Torgny
Examiner:Klaus, Marcus
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2023:02
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:Lav, Marklav, Cladonia spp, Lavmark, Renskötselområdet, Renskötsel, Rennäring, Skogsbruk, Skog, Egenskaper, Skogsegenskaper
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19037
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19037
Language:Swedish
Deposited On:29 Jun 2023 08:14
Metadata Last Modified:30 Jun 2023 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics