Home About Browse Search
Svenska


Eriksson Gelin, Frida and Nilsson, Anna, 2023. Nattvilans kvalitet hos hundar med muskuloskeletal smärta : en jämförelse av aktivitetsdata från hundar med och utan smärta. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
5MB

Abstract

Sömn är fundamentalt för hundar, bland annat för att koordinera minnen och återställa
prestationsförmågan. Sömnbrist kan ge många negativa konsekvenser för hälsan och medföra ökad
stress hos individen. Något som hos människor har visats leda till sömnsvårigheter är smärta. Det
kan finnas många skäl till detta, såsom att fysiskt obehag ger en ökad vakenhetsgrad och att kronisk
smärta har associerats med förändringar i hjärnan. Detta kan leda till bland annat depression vilket
påverkar sömnen negativt. Osteoartrit, en degenerativ ledsjukdom som orsakar muskuloskeletal
smärta, är en av de vanligaste anledningarna till kronisk smärta hos hundar.
Syftet med detta kandidatarbete är att med hjälp av aktivitetsmonitorer undersöka hundars
fysiska aktivitet under nattvila, för att kartlägga vilken fysik aktivitet hundar med muskuloskeletal
smärta har under nattvila, samt om deras aktivitetsgrad skiljer sig från den hos kliniskt friska hundar,
dvs hundar utan smärta. I studien ingår 30 friska hundar och 22 hundar med muskuloskeletal smärta.
Aktivitetsmonitorn som används är av märket Actigraph GT3-X och placeras på halsbandet nära
hundens kropp. De friska hundarna har i genomsnitt 4,6 nätter registrerade, och de med
muskuloskeletal smärta har i genomsnitt 4,8 registrerade nätter. Aktiviteten som registreras delas in
i klassificeringarna “resting”, “sedentary 0-1351", “sedentary 401-1351", “light-moderate”,
“moderate-vigorous” och “vigorous”.
Resultatet visar statistisk signifikant skillnad för fyra klassificeringar, “resting”, (p = 0,021)
och “sedentary 400-1351” (p = 0,009), “moderate-vigorous” (p = 0,05) och “vigorous” (p = 0,048)
i jämförelsen mellan data från hundar med och utan smärta i oparade t-tester. Klassificeringarna
“sedentary 0-1351" (p = 0,204) och “light-moderate” (p = 0,221) visar ingen statistisk signifikant
skillnad. Hundarna med muskuloskeletal smärta har färre registreringar i de
aktivitetsklassificeringar som innebär låg eller ingen fysisk aktivitet, och högre i de
aktivitetsklassificeringar som innebär högre grad av fysisk aktivitet. Skillnaderna i
aktivitetsregistrering är dock små och saknar därför sannolikt tydlig klinisk betydelse. Dock visar
graferna över alla hundars aktivitet att främst fyra hundar avvek från resten i flera av
klassificeringarna. Detta kan bero på flera olika anledningar, och det går inte att helt utesluta att
deras ökade fysiska aktivitet nattetid beror på annat än just smärta. De skillnaders som ändå kan ses
leder till ett intresse för vidare studier med större antal deltagande hundar och fler registrerade nätter,
för ett mer nyanserat och tillförlitligt resultat i framtida studier.

,

Sleep is fundamental for dogs, for reasons like memory coordination and performance recovery.
Lack of sleep can result in health problems and an increased stress level in the individual. In humans,
one of the factors that has been shown to lead to sleep disturbances, is pain. There can be a lot of
reasons for this, including an increase of internal arousal because of the physical discomfort, as well
as alternations in the brain which among other things can lead to depression that influences sleep.
Osteoarthritis, a degenerative joint inflammation which results in musculoskeletal pain, is one of the
most common reasons for chronic pain in dogs.
The aim of this bachelor thesis is to study the physiological activity in dogs during their
nighttime rest hours, by the use of activity monitors, as a way to find out what kind of physical
activity dogs with musculoskeletal pain has during nighttime and if their activity level differs from
the one in clinically healthy dogs without pain. 30 healthy dogs and 22 dogs suffering from
musculoskeletal pain participated in this study. The activity monitor that is used is by the brand
Actigraph GT3-X and is placed on the collar near the dogs body. The healthy dogs has a mean of
4,8 registered nights and the dogs with musculoskeletal pain has a mean of 4,6 registered nights.
The registered activity is categorized into the classifications “resting”, “sedentary 0-1351",
“sedentary 401-1351", “lightmoderate”, “moderate vigorous”, and “vigorous”.
The result shows a statistical significant difference for four of the classifications; “resting”
(p = 0,021 mean), “sedentary 400-1351" (p = 0,009), “moderate vigorous” (p = 0,050), and
“vigorous” (p = 0,048) in the comparison between the two groups of dogs regarding their means, in
the unpaired t-test performed. The classifications “sedentary 0-1351" (p = 0,204) and “light
moderate” (p = 0,221) shows no statistical significant difference. The dogs with musculoskeletal
pain has fewer registrations in the activity classifications that means lower levels of activity or no
activity at all, and a higher score in the categories with higher activity levels. The differences in
registered activity are very small, and therefore it is probable that the results lack a clear clinical
importance. The difference between the two groups is mainly the cause of four specific dogs among
the participants with musculoskeletal pain. There can be many explanations for this and it´s not
possible to completely rule out that the reasons can be others than pain. The difference that can be
seen is still of interest for further studies with a larger number of participating dogs and more
registered nights, for a more nuanced and reliable result in future research.

Main title:Nattvilans kvalitet hos hundar med muskuloskeletal smärta
Subtitle:en jämförelse av aktivitetsdata från hundar med och utan smärta
Authors:Eriksson Gelin, Frida and Nilsson, Anna
Supervisor:Bergh, Anna
Examiner:Smedberg, Klara
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY010 Veterinary Nursing Programme, 180.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:accelerometer, actigraph, aktivitetsmonitor, fysisk aktivitet, hund, osteoartrit, smärta, stillasittande aktivitet, sömn, sömnlöshet, vila
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19130
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19130
Language:Swedish
Deposited On:03 Jul 2023 06:45
Metadata Last Modified:04 Jul 2023 01:07

Repository Staff Only: item control page