Home About Browse Search
Svenska


Nilsson, Axeline, 2023. Platsidentitet och mervärde på landsbygden : en fallstudie av tre gårdsbutiker i södra Sverige. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
5MB

Abstract

Sveriges lantbruk blir alltmer diversifierat, där en verksamhetsgren som blir allt vanligare är
egenförädling av livsmedel. En av de vanligaste formerna att nå ut till konsumenter är genom att
starta en egen gårdsbutik och bedriva gårdsförsäljning, då konsumenten i större utsträckning
efterfrågar närproducerade livsmedel. Denna studies syfte är att undersöka fenomenet gårdsbutiker
och genom att besöka och intervjua tre gårdsbutiksägare få en större förståelse för verksamheten i
stort, vilka drivkrafter som finns och vad det finns för mål samt framtidsplaner. Teorierna som
används för analysen är platsidentitet, mervärde och community. Resultatet är att mervärdet som
gårdsbutikerna skapar utgör ett stort spektrum. Mervärdet kan stå för det genuina eller att man köper
exempelvis en upplevelse när man handlar i gårdsbutiken. Ett äpple från en gårdsbutik kan upplevas
godare. Både butiker och konsumenter bidrar till bygdens gemenskap och platsidentitet genom att
det skapas en mötesplats och det i sin tur kan kopplas till både community och sociala nätverk.
Gårdsbutikerna är beroende av sociala nätverk för att kunna bygga ett kundnätverk och vad som har
stor betydelse för gårdsbutikerna är stamkunderna.

,

Sweden's agriculture is becoming increasingly diversified, and a branch of activity that is becoming
more common is self-processing of food. One of the most common ways to sell directly to
consumers is by starting a farm shop where you conduct farm sales when consumers are increasingly
demanding locally produced foods. The aim of this study is to investigate the phenomenon of farm
shops and by visiting and interviewing three farm shop owners gain a deeper understanding of the
business in general and what driving forces exist, what goals and future plans there are. The theories
that help to analyze the empirical material are created value, place identity and community.
Following the empirical collection and with the theories as a basis, it appears that the created value
that the farm shops create constitutes a large spectrum. The farm shops and the consumers also
contribute to the rural community. Regular customers are important for the farm shops, as well as
the genuine and the local sense of place, which in turn can be linked to both community and social
networks. The created value can stand for the genuine or that you buy, for example, an experience
when you shop in the farm shop. An apple from a farm shop can be experienced as tastier. Both
shops and consumers contribute to the community of the area by creating a meeting place, which in
turn can be connected to both community and social networks. The farm shops depend on social
networks to be able to build a customer network and what is of great importance to the farm shops
are the regular customers.

Main title:Platsidentitet och mervärde på landsbygden
Subtitle:en fallstudie av tre gårdsbutiker i södra Sverige
Authors:Nilsson, Axeline
Supervisor:Gunnarsdotter, Yvonne
Examiner:Beckman, Malin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY009 Agriculture Programme - Rural Development 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:platsidentitet, mervärde, community, gårdsbutik, närproducerat
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500615
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500615
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Rural sociology and social security
Language:Swedish
Deposited On:03 Jul 2023 10:17
Metadata Last Modified:03 Jul 2023 10:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics