Home About Browse Search
Svenska


Pålsson, John, 2023. Nitrogen fixation in wheat (Triticum aestivum) : effect of Azotobacter salinestris CECT 9690 on N-accumulation. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Soil and Environment

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Biostimulants are products that can improve nutrient availability, nutrient uptake, nutrient use efficiency and tolerance to abiotic stress with the aim to increase plant growth and yield. During the last decades, the interest in, and market for biostimulants has grown and is expected to have a large compound annual growth rate. The number of products on the market increase every year and the sales agencies promote them as yield rising and profitable. This thesis aimed to investigate the effect of the product Vixeran (Azotobacter salinestris CECT 9690) on N-accumulation in spring wheat under different temperatures and N-levels. The study was conducted as a pot experiment where spring wheat was cultivated, with and without supply of Vixeran, in climate chambers in BioCentrum at Ultuna. The experiment had a three-factorial split-plot design with temperature regimes as main plots and N-rates and Vixeran treatment as sub plots. The effect of Vixeran treatment varied between the two temperature regimes. In the high temperature, there was significant higher N-accumulation corresponding to 4,09 kgN/ha in Vixeran treated plants compared to the untreated control. On the other hand in the low temperature there was significantly 5,90 kgN/ha higher N-accumulation in the untreated control compared to the Vixeran treated wheat. There was no significant interaction effect between N-level and Vixeran treatment in any of the temperatures. It is essential to conduct research on how the bacteria works under different environmental conditions. Parameters such as soil type, pH, temperature and cultivar can influence the effect of the bacteria and it is important to understand how the interaction between these parameters and the bacteria works. The result of this study shows that more research is needed to guarantee N-fixation from Azotobacter salinestris CECT 9690.
Keywords: Biostimulants, Vixeran, N-uptake, N-concentration, yield, cereals

,

Biostimulanter är produkter som kan förbättra näringstillgänglighet, näringsupptag, näringseffektivitet och tolerans mot abiotisk stress med syfte att öka växternas tillväxt och skörd. Under de senaste decennierna har intresset och marknaden för biostimulanter växt och förväntas ha en hög sammansatt årlig tillväxttakt. Antalet produkter på marknaden ökar varje år och försäljningsbyråerna lyfter fram dem som avkastningshöjande och lönsamma. Detta examensarbete syftade till att undersöka effekten av produkten Vixeran (Azotobacter salinestris CECT 9690) på N-ackumulering i vårvete under olika temperaturer och N-nivåer. Studien genomfördes som ett kruk- experiment där vårvete odlades, med och utan tillförsel av Vixeran, i klimatkammare i BioCentrum vid Ultuna. Försöket var upplagt med en trefaktoriell split-plot-design med temperatur i storrutor och Vixeran-behandling och N-nivå i smårutor. Effekten av behandling med Vixeran varierade mellan de två temperaturerna. I den höga temperaturen var det signifikant högre N-ackumulering motsvarande 4,09 kgN/ha i Vixeran-behandlade plantor jämfört med den obehandlade kontrollen. I den låga temperaturen var det tvärtom signifikant 5,90 kgN/ha högre N-ackumulering i den obehandlade kontrollen jämfört med det Vixeran-behandlade vetet. Det fanns ingen signifikant interaktionseffekt mellan N-nivå och Vixeran-behandling i någon av temperaturerna. Det är väsentligt att forska om hur bakterierna fungerar under olika miljöförhållanden. Parametrar som jordtyp, pH, temperatur och sort kan påverka bakteriernas effekt och det är viktigt att förstå hur samspelet mellan dessa parametrar och bakterierna fungerar. Resultatet av denna studie visar att mer forskning behövs för att garantera N-fixering från Azotobacter salinestris CECT 9690.
Nyckelord: Biostimulanter, Vixeran, N-upptag, N-koncentration, avkastning, spannmål

Main title:Nitrogen fixation in wheat (Triticum aestivum)
Subtitle:effect of Azotobacter salinestris CECT 9690 on N-accumulation
Authors:Pålsson, John
Supervisor:Hamnér, Karin and Björling, Oskar
Examiner:Wetterlind, Johanna
Series:Examensarbeten / Institutionen för mark och miljö, SLU
Volume/Sequential designation:2023:04
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY011 Agricutural programme - Soil/Plant, 300.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
Keywords:Biostimulants, Vixeran, N-uptake, N-concentration, yield, cereals
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18850
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18850
Language:English
Deposited On:24 May 2023 08:26
Metadata Last Modified:25 May 2023 01:00

Repository Staff Only: item control page