Home About Browse Search
Svenska


Nilsson, Bianca, 2023. Klimatutsläpp från Region Uppsalas solcellsanläggningar ur ett livscykelperspektiv. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Energy and Technology

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Solceller är en del av en ny teknik för att kunna producera förnyelsebar energi som kan ersätta dagens fossila energikällor. Syftet med denna studie är att undersöka hur stora klimatutsläppen blir för de olika solcellsanläggningarna i Region Uppsala ur ett livscykelperspektiv, samt vilka faktorer som påverkar utsläppen. Det som har undersöks är klimatutsläpp från respektive anläggningar, vilka som var de mest bidragande utsläppsfaktorerna för olika solceller, samt hur anläggningarnas solceller förhållit sig till andra energikällor som också kan passa för energiplanering av hållbara städer. Solcellsanläggningarnas produktionsdata är av praktiskt uppmätta värden från Region Uppsalas Energiportal. Livscykelanalyser för solcellsteknikerna mono std, poly std, mono BiFacial, mono PERC, CIGS thin film och mono Half-cut togs fram och beräknades om för att passa Uppsalas förhållanden.

Denna uppsats pekar på att tillverkningen är den största utsläppskällan i solcellers livscykel. Anledningen är den energi- och resurskrävande reningsprocessen av solcellernas kiselskiva. Även produktions- och transportland, samt solcellernas produktivitet påverkar utsläppen. Högre produktivitet, produktion från ett land med mindre fossil elmix och kortare transportsträckor är alternativ som ger minst utsläpp. Alternativ vind eller vattenkraft skulle släppa ut mindre växthusgaser än Uppsalas solcellsanläggningar, men anläggningarna släpper idag ut 1 080 ton mindre växthusgaser per år jämfört med om kol skulle använts. Solcellerna är därmed bra ersättare till fossila källor, men utsläppen är generellt högre än många andra förnyelsebara energikällor.

,

The purpose of this study is to investigate the greenhouse gas emissions from various solar cell installations in Region Uppsala from a life cycle perspective. The facilities climate emissions are investigated together with emission factors for different solar cells. Even how the solar park relates to other alternative energy sources suitable for energy planning of sustainable cities are investigated. The data for the solar cell installations are practically measured from Region Uppsala's Energiportalen. Life cycle assessments for the solar cell technologies mono std, poly std, mono BiFacial, mono PERC, CIGS thin film and mono Half-cut were used and recalculated to suit Uppsala’s conditions.
This essay found that manufacturing is the biggest source of emissions in the life cycle of solar cells. The reason is the energy and resource-intensive manufacturing process of the silicon wafer. Productivity, transport countries and the manufacturing of solar cells affect the emissions. High productivity and shorter transport distances from a country with less fossil electricity mixes are alternatives that produce the least emissions. Alternative wind or hydropower would emit less greenhouse gases than the solar park, but the solar park today already emits 1 080.7 tons less greenhouse gases per year compared to coal, which makes it a good substitute instead of fossil sources. The emissions, on the other hand, are generally higher for solar panels in comparison to many other energy sources.

Main title:Klimatutsläpp från Region Uppsalas solcellsanläggningar ur ett livscykelperspektiv
Authors:Nilsson, Bianca
Supervisor:Larsson, Gunnar
Examiner:Karlsson Potter, Hanna
Series:Examensarbete / Institutionen för energi och teknik, SLU
Volume/Sequential designation:2023:20
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK001 Biology and Environmental Science - Bachelor's Programme, 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology
Keywords:livscykelanalys, energiplanering, solceller, jämförelse av solcellstekniker, klimatutsläpp, solcellspark
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19313
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19313
Language:Swedish
Deposited On:11 Aug 2023 06:16
Metadata Last Modified:12 Aug 2023 01:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics