Home About Browse Search
Svenska


Karlén Öberg, Julia, 2023. Trädgårdstrendernas påverkan på insekters levnadsmiljö i privatträdgården : en studie om trädgårdshistoria och blombesökande insekters krav på levnadsmiljö. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Plant Protection Biology

[img]
Preview
PDF
759kB

Abstract

Arbetet är en kandidatuppsats inom trädgårdsvetenskap med syfte är att undersöka historiska och nutida trädgårdstrenders effekt på villaträdgårdens innehåll och möjlighet att bistå blombesökande insekters krav på resurser och levnadsmiljöer. Det görs genom en historisk tillbakablick över trädgårdstrendernas påverkan på trädgårdarnas innehåll och en sammanställning över blombesökande insekters krav på resurser och levnadsmiljö. Arbetet är baserat på litteraturstudier och besvarar fyra frågeställningar i fyra delar. Delarna har tema Trädgårdens betydelse, Information om insekter, Trädgårdshistoria samt Trädgårdstrenders påverkan på insekternas levnadsmiljö i trädgården, varav den fjärde är en syntes samt en sammanställning av forskning inom ämnet.
Villaträdgårdar utgör majoriteten av svenska städers gröna miljöer och får därmed en potentiell stor betydelse för att bistå blombesökande insekter i staden med resurser och levnadsmiljö. Trädgårdarnas möjligheter att innehålla habitat och föda beror bland annat på deras innehåll av hårdgjorda ytor och vegetation samt villaägarens intresse för trädgård. Andelen hårdgjorda ytor har ökat i trädgården sedan 1950-talet och är som störst under 2010-talet. Gräsmattan upptar störst yta i trädgården och beroende på hur den sköts och klipps kan den för insekter vara en ogynnsam miljö eller en tillgång av föda och habitat. Med hjälp av kampanjer sprids information i samhället om trädgårdars förmåga att gynna blombesökande insekter. Informationsspridningen har lett till ökade djurvänliga åtgärder i trädgårdar vilket ökar trädgårdens möjlighet att erbjuda föda och levnadsmiljöer till insekterna.

,

The study is a bachelor’s thesis in horticultural science with the purpose to examinate the effect of historical and current garden trends on the potential of domestic gardens to sustain flower visiting insects with food resources and habitat. This is done through a historical review of the impact of garden trends on the contents of gardens, and a review of the flower-visiting insects’ requirements of resources and habitats. The work is based on a literature study and answers four main questions in four parts of the text. The four parts comprise: the importance of the urban garden, information about insects, history of gardens and, the effects of garden trends on the habitats for insects in the garden. The fourth part is a synthesis and a compilation of research of the subject.
Private gardens constitute the majority of urban greenery in cities in Sweden and therefore have a potentially great importance for sustaining habitats and resources for urban flower-visiting insects. The potential of gardens to sustain habitats and resources depends on its content of hard surfaces and vegetation as well as the garden owner’s interest in the garden. The proportion of hard surfaces has increased in gardens since the 1950-century and is the greatest in the 2010-century. The main surface is covered with lawns and their maintenance affects their capability to provide food and habitat for insects or to be an unfavourable environment. The potential of gardens to benefit flower-visiting insects has been highlighted through societal campaigns. Publications and available information has led to increased management methods towards the inclusion of animals in domestic gardens and increases their ability to offer food and habitats for insects.

Main title:Trädgårdstrendernas påverkan på insekters levnadsmiljö i privatträdgården
Subtitle:en studie om trädgårdshistoria och blombesökande insekters krav på levnadsmiljö
Authors:Karlén Öberg, Julia
Supervisor:Larsson, Mattias
Examiner:Haaland, Christine
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK004 Horticultural Management Programme - Garden Design, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology
Keywords:trädgård, levnadsmiljö, insekter, trädgårdshistoria, pollinatörer, kampanjer
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19101
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19101
Language:Swedish
Deposited On:29 Jun 2023 08:41
Metadata Last Modified:30 Jun 2023 01:06

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics