Home About Browse Search
Svenska


Valleräng, Lisa, 2023. Bonderevolt eller överlevnadskreativitet : en studie om mjölkproducenters resa till egen förädling av gårdens mjölk. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
427kB

Abstract

I denna uppsats undersöks mjölkgårdar som investerat i och utvecklat förädling av gårdarnas egen mjölk. Fyra mjölkgårdar har besökts och där har jag genomfört djupgående intervjuer och observationer i två dagar på vardera gård. Jag har studerat vilka utmaningar gårdarna möter, men också vilka fördelar och mervärden det ger att förädla mjölken. Studien bygger på kvalitativa forskningsmetoder i fältarbetet för att förstå hur de som driver gårdarna uppfattar sin ekonomiska, sociala och kulturella situation och sin verksamhet. En av mina huvudfrågor är hur bönderna ser på livsmedelssystemet och den roll de spelar i det. För att kunna förstå detta har jag använt mig av Bourdieus teorier om fält och habitus samt begreppen relationsmat och berättande. Studien visar att aktörerna kliver in i ett nytt fält med förädlingen. De befinner sig genom förädlingen i vad jag valt att beteckna som ”livsmedelsfältet”, samtidigt som de har kvar en stövel i ”jordbruksfältet”. Mjölkproduktion och förädling av mjölk är två skilda verksamheter där olika sorters kunskap krävs. Det är mjölken som binder samman, i övrigt ställs helt andra krav på den som vill börja förädla. Att förädla den egna mjölken från gården upplever mjölkproducenterna som värdefullt, de får mer bekräftelse genom förädlingen i mötet med konsumenter. Det blir en helhet och de har kunskap och relation till varje del av processen. Från växtodling och djuromsorg till förädling. Denna helhetsbild kan producenterna förmedla ut till konsument genom direktkontakt mellan dem och genom storytelling, detta berättande skapar relationsmat vilket minskar glappet mellan producenter och konsumenter.

,

In this essay, the opportunity for dairy farms to process the farms' milk is investigated. Four dairy farms have been visited in Sweden where I have done interviewers and observations for two days on each farm. I have studied what challenges the farms face, but also which advantages and added value the processing of the milk brings. I have used qualitative research methods in the fieldwork to understand how those who run the farms operate their economic, social- and cultural situation and their business. One of my main questions is how the farmers experience the global food system and their role in it. To do this, I use Bourdieu's theories about fields and habitus as well as the concept of storytelling and relation to food. The study shows that the actors are stepping into a new field with the small-scale dairy, what I chose to call the "food field". While still having a boot in the agricultural field by keeping on with the milk production and therefore also still be primary producers. In the food-field, they must have the knowledge of food safety, labeling, packaging, marketing, and sales. This is knowledge that primary producers of milk do not need to think about. Milk production and processing of milk are two separate businesses where different kinds of knowledge is needed. Completely different requirements are placed on those who want to process part of their farm's milk. Processing one's own milk from the farm is perceived by informants as valuable. It will be a unity and they have knowledge and relationship to every part of the process. From crops, calf’s, animal care to the processing of milk. This whole process is possible for the producers to communicate to consumers through direct contact and throe storytelling, which can create food that brings the value of relation to the food production and to the producer. This can decease the gap between producers and consumers.

Main title:Bonderevolt eller överlevnadskreativitet
Subtitle:en studie om mjölkproducenters resa till egen förädling av gårdens mjölk
Authors:Valleräng, Lisa
Supervisor:Bartholdson, Örjan
Examiner:Hansen, Kjell
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY009 Agriculture Programme - Rural Development 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:gårdsmejeri, förädling, mjölkgård, globala livsmedelssystem, lokala livsmedelssystem, berättande, värdeskapande, relationsmat
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500532
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500532
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agro-industry
Consumer economics
Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:23 Feb 2023 09:56
Metadata Last Modified:24 Feb 2023 02:00

Repository Staff Only: item control page