Home About Browse Search
Svenska


Mattsson, Joakim, 2023. Local food networks - value creation and the role of the producer. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Economics

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

The rise of interest in local food has given rise to many new forms of food supply chains, socalled Alternative food networks. One such network is the Facebook-based REKO, where
consumers can purchase food products directly from the producers without intermediaries. This has also given rise to new forms of values regarding food. The vulnerability of the Swedish food system and the government's wish to strengthen it has put the producers of REKO in an exciting position. It begs the question of what a REKO producer faces within the network and what and whom they have the deal with in it. The aim of this study is to explain the value creation within a local food network focusing on the role of the producers. To answer the aim, a theoretical framework consisting of Service-dominant logic, which deals
with value co-creation, and Schwartz value theory, which deals with value dimensions and motivations. Actor-network theory is used to identify the actors in a network and their
agency. The study took place in Västra Götaland of Sweden and focused on the perspective of producers active in REKO-rings in the area. The data was collected from 9 interviews,
observations and additional content in the form of articles, web pages and Facebook posts. The results found that the producer entered the network with different motivations and was presented with many opportunities for value creation with consumers and amongst each other. The study also found that many actors are involved in the network. The study found that REKO is a place for producers to grow, evolve and learn their craft but that the format has its limitation for larger producers.

,

Det ökade intresset för lokal mat har gett upphov till många nya former av livsmedelskedjor, så kallade Alternativa matnätverk. Ett sådant nätverk är det Facebook-baserade REKO, där konsumenter kan köpa livsmedel direkt från producenterna utan mellanhänder. Detta har också gett upphov till nya former av värderingar kring mat. Det svenska livsmedelssystemets sårbarhet och regeringens önskan att stärka det har satt producenterna av REKO i en
spännande position. Det väcker frågan om vad en REKO-producent möter inom nätverket och vad och vem de har att göra med i det. Syftet med denna studie är att förklara värdeskapandet inom ett lokalt matnätverk med fokus på producenternas roll. För att besvara syftet har ett
teoretiskt ramverk bestående av Service-dominant logik som handlar om värdesamskapande och Schwartz värdeteori som handlar om värdedimensioner och motivationer. Aktörnätverksteori används för att identifiera aktörerna i ett nätverk och deras agens. Studien ägde rum i Västra Götaland och fokuserade på perspektivet hos producenter verksamma i REKOringar i området. Data samlades in från 9 intervjuer, observationer och ytterligare innehåll i
form av artiklar, webbsidor och Facebook-inlägg. Resultaten visade att producenten gick in i nätverket med olika motiv och fick många möjligheter till värdeskapande med konsumenter och sinsemellan. Studien fann också att många aktörer är involverade i nätverket. Studien visade att REKO är en plats för producenter att växa, utvecklas och lära sig sitt hantverk men att formatet har sin begränsning för större producenter..

Main title:Local food networks - value creation and the role of the producer
Authors:Mattsson, Joakim
Supervisor:Mark-Herbert, Cecilia
Examiner:Roos, Anders
Series:Examensarbeten / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skogsekonomi
Volume/Sequential designation:48
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:None
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Economics
Keywords:Actor-network theory, alternative food network, REKO, Schwartz value theory, service-dominant logic
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18965
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18965
Language:English
Deposited On:20 Jun 2023 10:11
Metadata Last Modified:21 Jun 2023 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics