Home About Browse Search
Svenska


Leão Sjöblom, Eddie, 2023. Mitralisregurgitation hos australian kelpie : myxomatös mitralisklaffsjukdom eller annan orsak?. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Myxomatös mitralisklaffsjukdom (MMVD) är en förvärvad hjärtsjukdom som är vanlig bland
hundar, särskilt hos mindre raser såsom cavalier king charles spaniel, taxar och toyraser. Sjukdomen
leder till en förtjockning och prolaps av klaffarna, vanligtvis mitralisklaffen, som börjar läcka blod
från kammaren till förmaket (mitralisregurgitation). Regurgitationen ökar i takt med klaffskadorna
och leder till en volymöverbelastning i förmak och kammare som får hjärtat att förstoras. Sjukdomen
kan med tiden leda till kongestiv hjärtsvikt vilket är ett allvarligt tillstånd. Australian kelpie är en
aktiv ras av vallhundstyp där försäkringsdata i Sverige har pekat mot att rasen är drabbad i högre
utsträckning av hjärtsjukdom än genomsnittet bland hundraser. Detta har föranlett en rekommendation från Svenska Kelpieklubben om att låta hjärtultraljudsundersöka varje hund inför avel. Men
rasen omnämns inte ofta i vetenskapliga artiklar om hjärtsjukdomar.
Syftet med denna studie var att undersöka förekomsten av mitralisregurgitation och MMVD vid
hjärtultraljudsundersökning av en population svenska australian kelpies som besökt Universitetsdjursjukhuset i Uppsala mellan åren 2016 och 2023. Syftet var också att undersöka hjärtfriska
hundars hjärtdimensioner för att kunna jämföra hjärtstorlek med resultat från tidigare publicerade
studier för hundar av olika raser.
Fjorton av 51 hundar diagnostiserades med MMVD och de var i genomsnitt ungefär sju år när
diagnosen först ställdes vid Universitetsdjursjukhuset vid SLU i Uppsala. Ingen hund var yngre än
sex år när de fick diagnosen MMVD. Bland resterande hundar klassificerades 37 som hjärtfriska.
Mitralisregurgitation påvisades hos 42 hundar. Av de hundar som klassificerades som normala,
uppvisade alla utom två vänster kammardiameter i diastole över det 95 % konfidensintervallet för
normala hundar. Antalet hundar med systoliska blåsljud var 20 och 11 av dessa hade milda blåsljud,
sju hade måttliga och två hundar hade kraftiga blåsljud.
Studien visade att MMVD inte var vanligt inom den studerade populationen av australian kelpies.
De hjärtfriska hundarna uppvisade emellertid stora vänster kammarlumendimensioner vid hjärtultraljudsundersökning i jämförelse med vad som tidigare har rapporterats som genomsnittet för olika
hundraser. Mitralisregurgitation och systoliska blåsljud var vanligt inom rasen även hos hjärtfriska
hundar. Information från denna studie kan fungera som underlag när framtida avelsstrategier ska
utformas.

,

Myxomatous mitral valve disease (MMVD) is the most common acquired valvular disease in dogs.
The disease is especially common in small dog breeds such as cavalier King Charles spaniel,
dachshund and toy breeds. Myxomatous mitral valve disease leads to thickening and prolapse of the
valves, most commonly the mitral valve, which starts to leak blood in to the left atrium (mitral
regurgitation). This regurgitation may lead to a volume overload of the atrium and ventricle, causing
the heart to increase in size, i.e. dilate. The disease can with time lead to congestive heart failure
which is a critical and acute condition. Australian kelpie is an active herding dog breed where
insurance data in Sweden have suggested that the breed is more commonly affected by heart disease
than the average among dog breeds even though the breed is not frequently mentioned in scientific
articles on heart disease. This has prompted a recommendation from Svenska Kelpieklubben to
perform an ultrasound examination of the heart before breeding.
The purpose of this study was to investigate the occurrence of mitral regurgitation and MMVD by
heart ultrasound examinations in a population of Swedish Australian kelpies examined at the
University Animal Hospital between the years 2016 and 2023. Another purpose was to examine the
heart dimensions in Australian kelpie dogs free from heart disease to compare this with previous
published results from dogs of various breeds.
Fourteen out of 51 examined dogs had MMVD and were approximately seven years old at the time
of diagnosis at Universitetsdjursjukhuset (UDS) at SLU in Uppsala. No dog was younger than six
years when first diagnosed with MMVD. Among the remaining dogs, 37 were classified as normal.
Mitral regurgitation was present in 42 dogs. Among the normal dogs, all but two dogs had left
ventricular end diastolic diameters above the 95% confidence interval for normal dogs. The number
of dogs with a systolic heart murmur were 20, and 11 out of these were classified as mild, seven as
moderate and two as severe.
This study showed that, in the studied population of Australian kelpie dogs, MMVD was not
common. Dogs free from heart disease at ultrasound examination presented larger ventricles
compared to the average previously reported for other dog breeds. Mitral regurgitation and systolic
heart murmurs were common in this study. Information from this study could provide a basis when
future breeding strategies are to be formed.

Main title:Mitralisregurgitation hos australian kelpie
Subtitle:myxomatös mitralisklaffsjukdom eller annan orsak?
Authors:Leão Sjöblom, Eddie
Supervisor:Ljungvall, Ingrid and Häggström, Jens
Examiner:Rönnberg, Henrik
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY009 Veterinary Medicine programme, 330.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:Myxomatös klaffsjukdom, MMVD, mitralisregurgitation, australian kelpie, blåsljud, LVIDD
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18685
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18685
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:10 Mar 2023 07:59
Metadata Last Modified:10 Mar 2023 15:06

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics