Home About Browse Search
Svenska


Junehag, Ludvig, 2023. Hur skiljer sig passageaktivitet mellan stensimpa och svartmunnad smörbult i slitsrännor?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. Of Aquatic Resources

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Syftet med den här studien var att undersöka och jämföra passageaktivitet hos inhemsk stensimpa och invasiv svartmunnad smörbult i slitsrännor, för att se om det finns vattenhastigheter som förhindrar uppströmspassager av svartmunnad smörbult men tillåter fri passage av stensimpa. En mindre del av arbetet kretsade kring att undersöka om artificiell intelligens (AI) är ett användbart verktyg för att analysera videomaterial från denna typ av försök.
För att undersöka detta analyserades videomaterial från försök utförda i Vattenfalls ”laxelerator” i Älvkarleby. Försöken genomfördes med stensimpa och svartmunnad smörbult vid två olika vattenhastigheter (låg- och medelhastighet). Antalet passager registrerades genom manuell filmanalys och jämfördes även med passager registrerat av AI.
Resultat från analysen visade att stensimpan hade en signifikant högre passageaktivitet än svartmunnad smörbult vid medelhastighet. Båda arterna hade en högre passageaktivitet vid låg vattenhastighet än vid medelhastighet, men de båda kunde genomföra uppströmspassager vid både låg- och medelhastighet. Vid jämförelse av manuellt registrerade passager och AI-registrerade passager gick det att se att AI kunde genomföra detektioner men att flertalet passager felregistrerades.
Slutsatser som kan dras är att AI inte gick att använda som ett pålitligt verktyg i denna studie och att justering av programmeringen behövs. Stensimpa hade en signifikant högre passageaktivitet än svartmunnad smörbult i slitsrännor, men fler studier behöver genomföras vid exempelvis fler vattenhastigheter för att kartlägga mer genomgående skillnader.

Main title:Hur skiljer sig passageaktivitet mellan stensimpa och svartmunnad smörbult i slitsrännor?
Authors:Junehag, Ludvig
Supervisor:Florin, Ann-Britt and Persson, Lo
Examiner:Holmgren, Kerstin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK001 Biology and Environmental Science - Bachelor's Programme, 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources
Keywords:Svartmunnad smörbult, Stensimpa, Invasiva arter, Fiskpassage, Slitsrännor, Artificiell intelligens, Vattenkraft, Biologisk mångfald
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18898
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-18898
Language:Swedish
Deposited On:13 Jun 2023 10:43
Metadata Last Modified:14 Jun 2023 13:23

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics