Home About Browse Search
Svenska


Westergren, Olof, 2023. Förbättrad svensk durumveteodling : såtidpunkt, kvävegödsling och ekonomi. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Soil and Environment

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Durumvete är en art av vete som i Europa framförallt odlas runt medelhavet. Senaste årtiondena har durumvetet även börjat odlas i Sverige. Idag är det fortfarande en nischgröda och odlingen är i huvudsak fokuserad till Gotland varifrån Lantmännen köper spannmålet för att göra pasta. I Skåne och resterande Sverige odlas det också durumvete till mindre kvarnar som förädlar varan.
Syftet med detta arbete var att förbättra kunskapen om durumvete. Det som är relevant för den svenska odlaren är hur väl durumvete fungerar i dennes odlingssystem. Målbilden har i arbetet därför varit att både kunna relatera frågeställning och använda data som är relevanta i Sverige. Grunden till uppsatsen är fyra fältförsök som genomförts på Gotland åren 2019 till 2022. Försöksresultaten ska ge en rättvis bild av durumvetets avkastning jämsides med brödvete.
Det som undersökts är dels om höst- eller våretablering är mest fördelaktigt. Höstetablering hade signifikant bättre avkastning i tre av fyra försök. Vidare undersöktes om kväveutnyttjandet och förmågan att bygga ett högt proteinvärde skilde sig mellan arterna. Slutsatsen är att kväveutnyttjandet beror på sort där en durumsort kan ha ett högre och en annan ett lägre kväveutnyttjande än brödvete. Slutligen studerades om durumvete är ekonomiskt lönsamt att ersätta med brödvete och hur mycket lägre skörd av durumvete som kunde accepteras. Den skörden som uppnåddes i försöken gjorde durumvete mer lönsamt än brödvete. Formeln som konstruerades och beskrivs i material & metod är till för att kunna användas av den som själv vill göra egna räkneexempel.

,

Durum wheat is a species of wheat, which in Europe is mainly grown around the Mediterranean Sea. During the last few decades, durum wheat has started to be cultivated in Sweden. Durum wheat is still an uncommon crop to grow, and the cultivation is mainly situated on the island Gotland. The agricultural cooperative Lantmännen is the main buyer to mill and create pasta of the product. Durum wheat is also grown in a smaller scale in other parts of Sweden where smaller mills refine the crop.
The main objective with this work was to give the reader a better understanding about cultivation of durum wheat. Relevant for a Swedish grower is how well durum works in his/hers cropping system. The main target has therefore been to be able to focus on questions and use data that is relevant for Sweden. The work is based on four field trials that were carried out on Gotland during the periods 2019-2022. The results from the field trials should give a fair idea of durum wheat yields in comparison to bread wheat when grown side by side.
The work aimed to answer three main questions. The first of was if a wintersowing gives higher yields than spring sowing. The winter sown durum wheat had a significant larger yield in three out of four trials. The second question concerned how durum wheat and bread wheat differed in assimilation of nitrogen. The conclusion was that it rather depends on variety where certain durum wheat can build a higher concentration of protein than bread wheat and other durum varieties were less able than bread wheat. The last question was if bread wheat is profitable to replace with durum wheat. It was also assessed how much less yield would be acceptable in durum wheat to reach the same profitability as with bread wheat. In the four field trials durum wheat was the more profitable one.

Main title:Förbättrad svensk durumveteodling
Subtitle:såtidpunkt, kvävegödsling och ekonomi
Authors:Westergren, Olof
Supervisor:Hamnér, Karin
Examiner:Delin, Sofia
Series:Examensarbeten / Institutionen för mark och miljö, SLU
Volume/Sequential designation:2023:08
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY011 Agricutural programme - Soil/Plant, 300.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
Keywords:Durumvete, Triticum Durum, brödvete, Triticum Aestivum, såtid, protein, Rosadur, Durofinus, diskett, Julius
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19150
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19150
Language:Swedish
Deposited On:03 Jul 2023 10:08
Metadata Last Modified:04 Jul 2023 01:12

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics