Home About Browse Search
Svenska


Alm Baker, Julia and Nordlund, Linnéa, 2023. Oönskade beteenden hos katt : kunskapsbrist – kärnan av problemet. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health

[img]
Preview
PDF
481kB

Abstract

Katter anses av många som mer självständiga, lättare att sköta och mindre tidskrävande jämfört
med till exempel hundar. Detta har troligen bidragit till deras ökande popularitet och att de idag är
ett av de vanligaste husdjuren i världen. Trots detta saknas adekvat kunskap kring kattens specifika
behov och naturliga beteenden hos såväl djurägare som djurhälsopersonal.
Otillräcklig kunskap kan leda till bristande djurhållning och att katter inte får utlopp för sina
naturliga behov, vilket ofta orsakar oönskade beteenden. Trots den stora utbredningen av oönskade
beteenden söker djurägare sällan hjälp för denna typ av problematik. En del väljer istället att
omplacera eller avliva sina katter. Om djurägare istället får rådgivning och hjälp med att komma till
rätta med oönskade problem skulle katternas välfärd ökas.
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva de vanligaste oönskade beteenden hos
tamkatter, samt kartlägga bakomliggande orsaker till dessa. En litteratursökning gjordes efter
specifika sökord i databasen Primo.
Detta arbete fann att de vanligaste oönskade beteendena hos tamkatter var urinmarkering,
urinering och klösning på oönskade platser samt aggression. De främsta bakomliggande orsakerna
är otillräcklig kunskap hos djurägarna vilket resulterar i bristande social och fysisk miljö för
katterna. Det kan exempelvis handla om att katter inte får utlopp för jakt- och lekbeteende, att
djurägare inte erbjuder klösplatser, har för litet antal kattlådor eller att det finns sociala spänningar
i hushåll med flera katter. Även stress och oro kan ta sig uttryck i form av problembeteenden.
Djurägare tenderar att söka hjälp främst för oönskade beteenden som drabbar djurägarna själva.
Stress, oro och rädsla anses inte vara lika viktiga skäl för att söka rådgivning. När djurägare söker
hjälp för oönskade beteenden är det viktigt att först utesluta medicinska orsaker, för att sedan
kartlägga dess hemmiljö och sociala situation.
Förhoppningsvis kan detta arbete leda till djupare kunskap hos djurhälsopersonal kring oönskade
beteenden hos katter. Ökad kunskap kan leda vidare till bättre rådgivning till djurägare vilket i
förlängningen kan främja katters välfärd.

,

Cats are often considered to be more independent, easier to care for and less time consuming as
pets compared to dogs. These are probably some of the reasons why cats have become one of the
most common pets in the world. Despite their popularity, both cat owners and animal health
personnel often lack adequate knowledge regarding the natural behaviour and needs of cats.
Insufficient knowledge can cause unsatisfactory welfare and an environment where cats are
unable to fulfil their natural needs, which can result in unwanted behaviour. Although unwanted
behaviour is very common, cat owners rarely seek professional help for these types of issues, leading
to abandonment to shelters or euthanization. Providing cat owners with advice and solutions to these
problems from competent animal health personnel could significantly improve the welfare of cats.
The aim of this literary study is to describe the most common unwanted behaviours in pet cats
and the reasons behind their development. A literary search in the research database Primo was
conducted using keywords.
This study found that the most common unwanted behaviours in pet cats were scratching and
urinating in unwanted places, urine marking, and aggression. The main underlying reasons for these
behaviours were insufficient knowledge from the cat owners, resulting in inadequate social and
physical environments for the cats. For example, not allowing cats to perform natural hunt and play
behaviour, not offering designated scratch posts or enough litter boxes. Another common issue is
that cats are experiencing social discomfort within the home. It has also been shown that stress and
anxiety can manifest through the aforementioned unwanted behaviours.
Cat owners tend to seek help for problems that are directly affecting themselves, while stress and
anxiety of the cats was generally not considered to be a cause to seek professional help. When
examining cats with unwanted behaviour, it is vital to first rule out any medical reasons before
investigating the cat's environmental and social situation.
The authors of this study hope that its findings can provide deeper insight regarding unwanted
behaviours in cats. This increased understanding paves the way for animal health personnel to
provide better guidance and advice to cat owners experiencing these issues and improve the welfare
of the cats.

Main title:Oönskade beteenden hos katt
Subtitle:kunskapsbrist – kärnan av problemet
Authors:Alm Baker, Julia and Nordlund, Linnéa
Supervisor:Andersson, Maria and Lundberg, Anna
Examiner:Rehn, Therese
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY010 Veterinary Nursing Programme, 180.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health
Keywords:aggression, avlivning, beteende, djurhälsopersonal, djurägare, etologi, klösning, miljöberikning, naturliga beteenden, omplacering, oro, oönskade beteenden, problembeteenden, stress, tamkatt, urinering, urinmarkering, välfärd
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19162
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19162
Language:Swedish
Deposited On:03 Jul 2023 11:38
Metadata Last Modified:04 Jul 2023 01:06

Repository Staff Only: item control page