Home About Browse Search
Svenska


Hilding, Andrea, 2023. Genetisk variation hos lantrashöns : skillnader inom svenska lantraser och europeiska lantraser. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Breeding and Genetics

[img]
Preview
PDF
644kB

Abstract

Detta arbete undersöker hur den genetiska variationen ser ut hos lantrashöns i Sverige och några europeiska länder. Den genetiska variationen är ett mått på vilken nivå av biologisk mångfald som finns inom en art eller population och kan visa på hur inavel tidigare förekommit i populationerna som undersöks. I arbetet tas exempel från forskningsartiklar upp och en beräkning på effektiv populationsstorlek hos de svenska lantraser som finns dokumenterade hos svenska lanthönsklubben. Lantraser ger möjlighet att behålla kulturarv från forna tider och att använda andra anlag än de som selekteras för i produktionssyfte. Denna selektion sker för de flesta av våra produktionsdjur och kan göra att de saknar gynnsamma egenskaper lantraser har kvar. Den genetiska variation som finns hos svenska lantraser skiljer sig åt mellan raser och är i allmänhet lägre än hos de europeiska lantraser som tas upp i arbetet. I ett fall med ungerska lantraser hade dock den genetiska variationen minskat under bevarandearbetet vilket visar på att detta borde undersökas vidare och avelsstrategierna förbättras. Att resultatet av arbetet visar på att svenska lantraser delar gemensamma anmödrar med andra europeiska raser gör att de skillnader som hittades kan ge en inblick i hur det framtida bevarandearbetet borde planeras för att öka den genetiska variationen hos svenska lantrashöns.

,

This study investigates the genetic diversity in local chicken breeds in Sweden and a few European countries. Genetic diversity is a measurement of the level of biological diversity in a species or population and could indicate previous inbreeding in the populations examined. The study contains examples from research articles and a calculation of effective population size in the local Swedish breeds which are documented by Svenska Lanthönsklubben. Local breeds provide the opportunity to keep old cultural heritage and being able to use other genetic material than the one selected for production purposes. This selection is used in most of our animals for production and might result in these animals lacking certain favorable traits. The genetic diversity found in local Swedish breeds differ between breeds but is generally lower than in the examples of local European breeds mentioned in the study. In one case with local Hungarian breeds the genetic diversity decreased during the conservation program which shows that this should be further researched and the breeding programs improved. The result of the study shows that local Swedish breeds share maternal ancestors with other European breeds which makes the differences found important for future planning the conservation programs to increase the genetic diversity in local Swedish breeds.

Main title:Genetisk variation hos lantrashöns
Subtitle:skillnader inom svenska lantraser och europeiska lantraser
Authors:Hilding, Andrea
Supervisor:Johansson, Anna Maria
Examiner:Johnsson, Martin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2023
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY008 Agriculture Programme - Animal Science, 300.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics
Keywords:genetisk variation, lantras, höns, svensk lantras, Europa
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19091
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-19091
Language:Swedish
Deposited On:29 Jun 2023 07:54
Metadata Last Modified:30 Jun 2023 01:05

Repository Staff Only: item control page